AKTUALITA | 4. 4. 2019 Středeční společné jednání zástupců Deklarace o vzájemné spolupráci na projektu Středoevropské fórum Olomouc přineslo dohodu na společném postupu - Ministerstvo kultury poskytne muzeu maximální součinnost při řešení stávajících závazků k projektu SEFO.

AKTUALITA | 4. 4. 2019 

Na společném postupu při přípravě stavby Středoevropského fóra Olomouc se včera dohodli partneři tohoto projektu – Olomoucký kraj, město Olomouc, Univerzita Palackého, Arcibiskupství olomoucké a Muzeum umění Olomouc – s Ministerstvem kultury ČR.  

„Ministerstvo kultury poskytne maximální součinnost Muzeu umění při řešení stávajících závazků k projektu SEFO. Ministerstvo bude v souladu se stanoviskem České komory architektů také nápomocno při přípravě nové transparentní a nediskriminační architektonické soutěže,“ shrnul výsledky jednání olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk.

Muzeum umění Olomouc více než deset let rozvíjí ideu SEFO jako centra poválečného umění zemí V4, Rakouska a Německa. Za tu dobu uspořádalo stovky výstavy, přednášek, lektorských programů, besed, divadelních představení a vydalo desítky publikací o středoevropském umění. Díky tomu mohli návštěvníci vidět například výstavy Victora Vasarelyho, Magdaleny Abakanowicz a mnoha dalších včetně té současné – Václava Ciglera.

Součástí projektu SEFO je i stavba budovy v proluce vedle Muzea moderního umění v Denisově ulici. Proto také muzeum v roce 2009 připravilo architektonickou soutěž na podobu SEFO, ale muselo ji zrušit kvůli rozdílnému pohledu právníků ministerstva kultury a České komory architektů na odměny pro účastníky soutěže. Architektonickou studii pak zpracoval jako zakázku malého rozsahu architekt Jan Šépka. 

Ministr kultury Antonín Staněk v listopadu loňského roku nařídil, aby muzeum jako státní příspěvková organizace vypsala na podobu budovy SEFO za téměř 600 milionů korun mezinárodní architektonickou soutěž. Vedení Muzea umění na tomto úkolu pracuje, nicméně se jedná o velmi složitý právní problém, neboť muzeum učinilo v uplynulých deseti letech právní kroky, které je nyní nutné vypořádat. Do té doby nelze soutěž uskutečnit, což potvrdila Česká komora architektů, která ze zákona schvaluje soutěžní podmínky. 

Podle názoru pracovníků muzea nefungovala nutná spolupráce s ministerstvem kultury při řešení složitých právních záležitostí ohledně SEFO, což je dohnalo k zoufalému činu – 21. března 2019 požádali v otevřeném dopisu ministra kultury Antonína Staňka, aby rezignoval na svou funkci. Nyní se situace zklidnila a začala věcná jednání.