AKTUALITA | 23. 3. 2021 MUO se minulý týden díky online workshopu zapojilo do projektu Debatní vzdělávání v muzeích napříč střední a východní Evropou. V online prostoru se potkalo s více jak 60 institucemi z České republiky, Polska, Ukrajiny, Slovenska, Moldavska a Gruzie. 

AKTUALITA | 23. 3. 2021

Pod taktovkou polské debatní asociace Polska Debatuje se v minulém týdnu uskutečnil dvoudenní online workshop zaměřený na inovaci muzejního vzdělávání. Mezinárodní setkání bylo součástí projektu Debatní vzdělávání v muzeích napříč střední a východní Evropou, do kterého je zapojeno více než 60 institucí z České republiky, Polska, Ukrajiny, Slovenska, Moldavska a Gruzie. Mezi přizvanými kulturními institucemi nechybělo ani Muzeum umění Olomouc.

Projekt podpořený z Mezinárodního visegrádského fondu si klade za cíl propojit zástupce debatních organizací a muzeí v jednotlivých zemích se snahou navázání dlouhodobé spolupráce. Otázkám využití inovativních přístupů debatního vzdělávání v muzejním prostředí se věnovalo také školení pro edukační pracovníky, které se soustředilo na problematiku vzdělávacích projektů, práce s publikem, budování partnerství, ale také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. 

„Program setkání byl skutečně rozmanitý. Zaměření jednotlivých workshopů zohledňovalo aktuální výzvy v práci s veřejností a přínosné také bylo, že odborní lektoři ve svých příspěvcích vycházeli z konkrétních zkušeností s již realizovanými projekty,“ zhodnotila lektorka edukačního oddělení Terezie Čermáková, která naše muzeum na workshopu zastupovala.

Partnerem projektu je Asociace debatních klubů, která zábavnou formou soutěžních debat vzdělává mládež v České republice. „Soutěžní debatování je zájmovou činností, jež napomáhá přitažlivou formou k rozvoji kritického myšlení, argumentace a rétoriky. V debatě proti sobě stojí dva tříčlenné týmy, kterým je předloženo společensky kontroverzní téma. Jeden tým má za úkol přednést argumentaci na podporu teze, druhý se ji snaží soupeřům vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí a přesnou podobu debaty určují daná pravidla,“ přiblížil činnost organizace její ředitel Václav Soukup.