AKTUALITA: 22 03 2022 Dnes v 10:00 začíná v Arcidiecézním muzeu dvoudenní mezinárodní kolokvium věnující se vytváření sbírek děl nových médií a jejich uchovávání. Kdo není v Olomouci, může jej živě sledovat zde.

AKTUALITA: 22 03 2022

Dnes v 10:00 začíná v Arcidiecézním muzeu dvoudenní mezinárodní kolokvium věnující se vytváření sbírek děl nových médií a jejich uchovávání. Kdo není v Olomouci, může jej živě sledovat zde.

Cílem projektu New Media Museums je vytvoření platformy pro výměnu znalostí a spolupráci v oblasti prezentace, sbírání a uchovávání mediálního umění a kultury. Našimi zakládajícími členy jsou muzea umění a nezávislé organizace působící ve střední Evropě. Vyvrcholením pilotní fáze projektu je odborné kolokvium, na němž partneři představí svou probíhající práci. V zájmu rozšíření diskuse byli pozváni zástupci dalších klíčových institucí v regionu i mimo něj, aby se podělili o své zkušenosti i výzvy, kterým čelí při budování a udržování mediálních sbírek.