MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM BUDE ŘEŠIT PROBLÉMY RESTAUROVÁNÍ SOUČASNÉHO UMĚNÍ

ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr
ELEVACE / Zdeněk Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr

Středoevropské fórum Olomouc a Národní galerie v Praze zvou u příležitosti výstavy ELEVACE. Zděnek Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr. k účasti na mezinárodním kolokviu věnovaném uchovávání a prezentaci děl z kontextu současného umění.

Setkání je určeno odborníkům z praxe, restaurátorům, konzervátorům, kurátorům a historikům umění či antropologům specializujícím se právě na oblast současného umění, problematické materiály a efemérní umělecké formy. Má však přirozenou historickou dimenzi – otázku uchovávání, rekonstrukce či prezentace uměleckých environmentů totiž samozřejmě nelze omezit na období posledních několika desetiletí. Trendy spojované na straně jedné s materiálním obratem, na té druhé pak s obratem performativním, vzmach poststrukturalistických strategií i stále komplexnější promýšlení vztahů mezi jednotlivými aktéry napříč vědními diskurzy pole dějin umění zobecňují a rozvíjejí způsobem, který má zřejmý a přímý dopad na řadu sociálních praxí či zvyklostí.

rehabilitační oddělení dr. dr.

Středoevropské fórum Olomouc a Národní galerie v Praze zvou u příležitosti výstavy ELEVACE. Zděnek Beran: Rehabilitační oddělení Dr. Dr. k účasti na mezinárodním kolokviu věnovaném uchovávání a prezentaci děl z kontextu současného umění.

Setkání je určeno odborníkům z praxe, restaurátorům, konzervátorům, kurátorům a historikům umění či antropologům specializujícím se právě na oblast současného umění, problematické materiály a efemérní umělecké formy. Má však přirozenou historickou dimenzi – otázku uchovávání, rekonstrukce či prezentace uměleckých environmentů totiž samozřejmě nelze omezit na období posledních několika desetiletí. Trendy spojované na straně jedné s materiálním obratem, na té druhé pak s obratem performativním, vzmach poststrukturalistických strategií i stále komplexnější promýšlení vztahů mezi jednotlivými aktéry napříč vědními diskurzy pole dějin umění zobecňují a rozvíjejí způsobem, který má zřejmý a přímý dopad na řadu sociálních praxí či zvyklostí.

rehabilitační oddělení dr. dr.

MEZI ENVIRONMENTEM A PŘÍRODNÍ KATASTROFOU

Online workshop na téma problémy konzervace a restaurování v kontextu současného umění

Pořádá: Muzeum umění Olomouc-Středoevropské fórum + Národní galerie Praha

Kde: na platformě CEAD

Kdy: 19.4.2024

MEZI ENVIRONMENTEM A PŘÍRODNÍ KATASTROFOU

Online workshop na téma problémy konzervace a restaurování v kontextu současného umění

Pořádá: Muzeum umění Olomouc-Středoevropské fórum + Národní galerie Praha

Kde: na platformě CEAD

Kdy: 19.4.2024

Pomyslným mottem setkání je jeden z prvních komplexních environmentů vzniklých ve středoevropském prostoru, Rehabilitační oddělení Dr. Dr., které na přelomu 60. a 70. let 20. století v prostorách svého ateliéru vytvořil český malíř a vizuální umělec, člen neoficiální scény a později profesor Akademie výtvarných umění Zdeněk Beran (1937-2014). Dílo na pomezí instalace, sochařské realizace a abstrahované prostorové malby prošlo třemi dramatickými fázemi s takřka biblickým podtextem: bylo uloženo do hrobu (1994), následně vyjmuto (1997) a reinstalováno v muzejním prostředí (2000/ 2023). Právě symbolická „elevace“, tj. nejen fyzické, ale také významové uchování v aktuálním časoprostoru, imaginaci i mentálních obratech je přitom klíčovou podmínkou existence uměleckého díla.

Vzhledem k významu podobných mezioborových setkání, která nabízejí příležitost dané téma či realizaci nahlížet z více perspektiv, je program rozdělen do dvou etap – první setkání proběhne v online prostředí na platformě Central European Database 19. dubna 2024, druhé pak bude zorganizováno s ohledem na získané výsledky a míru synergií. Cílem je vytvořit živou a funkční síť, schopnou reagovat na výzvy, s nimiž se potýkají konkrétní instituce či jednotlivci. Jako model je pro to využit dlouholetý program New Media Museums, zaměřující se na umění novomediální a práci s pokročilými technologiemi.

program

13.00
úvodní slovo + Barbora Kundračíková and Dunja Stevanovic: Zdeněk Beran: Rehabilitation Department Dr. Dr.

13.40
Klára Velíšková: The Artist Interview EX POST (diskuse + přestávka)

14.20
Maja Rogovska: Exploring the documentation and preservation challenges associated with contemporary art crafted from unconventional materials, using Jonasz Stern’s artwork as a case study

14.40
Anna Cecylia Brzóstowicz and Sławomir Adam Kamiński: FIRE! New conservation strategies for artworks containing fire, on the example of selected works by Władysław Hasior exhibited in museum interiors. (diskuse + přestávka)

15.20
Anna Olszewska: RE:Senster

15.40
Patricia Falcao: Acquiring Jordan Wolfson’s Colored Sculpture (diskuse + přestávka)

16.20
Valentina Gamberi: Decay and European collections of Chinese artefacts: Rethinking Curatorship

16.40
Jana Horáková: Curating a live archive on the ruins of video art: the case of the Vasulka Live Archive (diskuse)

KOLOKVIUM PROBĚHNE NA PLATFORMĚ ZOOM, PRO PASIVNÍ ÚČAST SE PROSÍM REGISTRUJTE NA ADRESE SEFO@MUO.CZ. ZÁZNAM SETKÁNÍ BUDE EX POST ZVEŘEJNĚN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH CEAD.SPACE.