TISKOVÁ ZPRÁVA | 12. 11. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA | 12. 11. 2020

Nezapomenutelný zážitek plný knih nabídne výstava Mnemocinema bez nadsázky světoznámého slovenského výtvarníka Mateje Kréna. Do Muzea umění Olomouc doputovala z Bratislavy, kde sklidila velký úspěch. Na virtuální vernisáž se zájemci mohou podívat ve čtvrtek 12. listopadu od 17 hodin na webu a facebooku muzea.

Prakticky celý výstavní prostor Salonu zabírá dílo Pasáž Mnemocinema. „Když jsme před patnácti lety vystavovali Krénovu Pasáž v Bratislavě, byl to chodník mezi stěnami z reálných knih, které evokují nekonečný prostor. Je to statické dílo a podle mě tak dokonalé, že jej nešlo posunout dál,“ říká slovenský kurátor Ivan Jančár. „S příchodem nových technologií však vytvořil Matej Krén jinou pasáž, Pasáž Mnemocinema s pomocí 8K obrazovek. Změnil technologii, knihy už nejsou reálné a rozpohyboval je. Návštěvník tak má úplně jiný pocit než z první instalace. Pro každého to bude nezapomenutelný zážitek,“ slibuje Jančár.

Druhou rozměrnou instalací je Amnezitář – výstava vytvořená z vyřazených knih, které prošly destrukčním procesem zastaveným těsně před jejich zničením. „Je to jakýsi archiv zapomínání. V první místnosti je to ještě muzeální prostor, kde je pozornost i díky osvětlení upřena na jednotlivé objekty. V dalších místnostech se mění v depozitář – vyprázdněné knihy jsou uložené podle nějakého klíče, podle autora či názvu. A třetí část, která už není přístupná divákovi, tvoří závěrečný pohled do něčeho, co už není skladištěm, ale spíše skládkou, smetištěm toho kulturního fenoménu, který je pro nás tak strašně důležitý,“ říká Matej Krén s tím, že kniha pro něj představuje svorník mezi fyzickou přítomností objektu a symbolickým světem, který je v ní obsažený.

Olomoucká výstava je reprízou té bratislavské, přesto je do jisté míry originální. „Jedná se o technicky složitou a náročnou instalaci, kterou musejí Matej Krén a jeho dlouholetý spolupracovník Kamil Fajt vždy precizně přizpůsobit danému výstavnímu prostoru, takže svým způsobem lze celou instalaci vždy považovat za originální,“ zdůrazňuje Gina Renotière, kurátorka Muzea umění Olomouc.

VÝSTAVA | Matej Krén: Mnemocinema
VIRTUÁLNÍ VERNISÁŽ | 12. 11. 2020 v 17.00
TRVÁNÍ DO | 21. 3. 2021
MÍSTO | Muzeum moderního umění – Salon, Kabinet
AUTOR VÝSTAVY| Matej Krén
KURÁTOR VÝSTAVY | Ivan Jančár, Kristína Zaťko Jarošová, Gina Renotière
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Kamil Fajt, Matej Krén