AKTUALITA | 8. 3. 2017 Šedevr Arcidiecézního muzea, obraz Madona s rouškou od italského renesančního malíře Sebastiana del Piomba, si zapůjčila Národní galerie v Londýně. Obraz bude od 15. března vystaven v hlavní budově na Trafalgar Square jako součást expozice Michalangelo & Sebastiano.

AKTUALITA | 8. 3. 2017

Šedevr Arcidiecézního muzea, obraz Madona s rouškou od italského renesančního malíře Sebastiana del Piomba, si zapůjčila Národní galerie v Londýně. Obraz bude od 15. března vystaven v hlavní budově na Trafalgar Square jako součást expozice Michalangelo & Sebastiano.

„Výstava je zaměřená na přátelský umělecký vztah mezi Michalangelem a Sebastianem del Piombo,“ uvedla kurátorka sbírky italského malířství Arcidiecezního muzea Gabriela Elbelová.

šedevr
z francouzského chef-doeuvre – mistrovské dílo, vrchol tvorby

Del Piombo byl původem benátský malíř, který tvořil v první polovině 16. století. Když přišel kolem roku 1511 do Říma, začal malovat pod vlivem Michalangela a Raffaela. Tam vznikl i tento obraz. „Oba tyto vlivy jsou na něm patrné, hlavně v typologii postav, především u Panny Marie v její fyziognomii. S Michalangelem spolu pracovali na mnoha zakázkách a pojilo je i úzké přátelství,“ řekla Elbelová. Obraz Madona s rouškou pochází z původní kolekce biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorna. „Je to intimní usebraná kompozice krásná i svým tématem. V italském renesančním malířství se tehdy začal pěstovat spící Ježíšek s Madonou nebo Svatou rodinou. Je to exkluzivní malba,“ popsala Elbelová. Madona s rouškou představuje vrchol italské renesanční tvorby na našem území. Je to jediný del Piombův obraz v Česku. 

Naposledy byla Madona s rouškou zapůjčena před deseti lety do Říma. „Zájem o tento obraz je velký, žádostí míváme hodně, ale většině z nich nevyhovíme. Zapůjčujeme ho jen na nejprestižnější výstavy,“ uvedla Alena Jemelková, vedoucí památkové péče z Arcibiskupství olomouckého, které je vlastníkem obrazu. Podle ní je tradičně největší zájem o Tizianův obraz Apollón a Marsyas, o díla Cranachů a právě del Piomba. 

Smlouva o zápůjčce je uzavřena mezi arcibiskupstvím a Národní galerií v Londýně. Pojištění v řádu desítek milionů korun má i britskou státní garanci. 

Výstava Michalangelo & Sebastiano bude v londýnské Národní galerii do 25. června. Madona s rouškou je vystavena v prvním patře.

Sebastiano Luciani zv. del Piombo (kolem 1485 Benátky –1547 Řím)
Madona s rouškou, (kolem 1520)
olej, topolové dřevo; 120,5×92,5 cm