AKTUALITA: 27 04 2023  Tradiční propojení Muzea umění a Academia Film Olomouc pokračuje i letos, kromě ohrady SEFO, která momentálně prezentuje AFO jsme pro návštěvníky festivalu připravili výstavní projekt Blind Spot, který mohou vidět v obrazovkách MUO a v našich výlohách.
Blind Spot: Yuriy Biley, Mykola Ridnyi, Johanna Tinzl
Pop up výstava – v rámci spolupráce s AFO a Galerií XY
Kurátorka: Barbora Kundračíková
Lokace: výkladce budovy Muzea moderního umění, Galerie 9:16, CEAD.space
Otevírací doba:Znovu se setkáme
každou celou hodinu
(trvání cca 15 minut)
Slepá skvrna
denně od 21:16 – 9:16
Termín: 25 04–31 08 2023

AKTUALITA: 27 04 2023 

Tradiční propojení Muzea umění a Academia Film Olomouc pokračuje i letos, kromě ohrady SEFO, která momentálně prezentuje AFO jsme pro návštěvníky festivalu připravili výstavní projekt Blind Spot, který mohou vidět v obrazovkách u vchodu do Muzea moderního umění a v jeho výlohách.

Spojení „slepá skvrna“ pochází z oftalmologie a označuje malou oblast na sítnici lidského oka, na níž vzniká obraz. Slepá skvrna brání jeho celistvosti – část z něj si je potřeba vždy domyslet, vykonstruovat, představit. Tato „malá lež“, na níž stojí lidské vnímání, je dobrou metaforou našeho běžného pohybu uvnitř společnosti, učení se, orientace, utváření názoru a jeho sdílení.

V rámci programové linie FORUM vám nyní představíme trojici výrazných středoevropských osobností – Yuriy Biley, Mykola Ridnyi, Johanna Tinzl, která se sdíleným sociálním slepým skvrnám dlouhodobě věnuje – ať už je jimi konzumace mediálních obrazů, utváření sociální pravidel nebo komunikace osobních dilemat. Projekt Blind Spot se zároveň pokouší jinou podobnou skvrnu překlenout – otevírá tradiční státní instituci veřejnému prostoru, jeho nejistotě a hektičnosti – a čeká na své vlastní echo.

SLEPÁ SKVRNA
25 04 2023–15 07 2023, Galerie 9:16

Název díla Mykoly Ridnyiho je vypůjčen z oftalmologie. Slepá skvrna je malá oblast na sítnici, která brání vytvoření celistvého obrazu. Při jeho doplňování se spoléháme na vlastní znalosti a paměť, aniž bychom brali v úvahu, že realitu neustále konstruujeme. Ridnyi využívá tento koncept jako metaforu společnosti ve stavu mediální války. Bere obrazy z médií a zpráv informujících o válce probíhající na východní Ukrajině, zasahuje do nich manuálně, nejčastěji černou tuší, a uměle v nich tak slepou skvrnu re-konstituuje. Toto dílo je kritickou výpovědí o mechanickém přijímání reality v podobě, jíž ustavují médii, a o společenské slepotě, kterou nám vnucuje válečná propaganda, jež vytváří polaritní vidění reality, rozděluje společnost na „my“ a „oni“, na „naše“ a „jejich“. Ne nadarmo se říká, že první obětí války je pravda – bez ohledu na to, co za ni ve skutečnosti považujeme.

ZNOVU SE SETKÁME
25 04 2023–15 07 2023, Galerie 9:16, CEAD.space, výkladce

Projekt reflektuje intimní vztahy Yuriyho rodiny, která je vzhledem k jeho životu v Polsku dlouhodobě rozdělená. Na intenzitě přitom pochopitelně získaly po vypuknutí války s Ruskem 24. 2. 2022, a to tím spíše, že se jí jeho mladší bratr aktivně účastní. Trojice kapitol pojímá vzájemnou komunikaci všech členů rodiny. První je věnována právě bratrovi – představuje ji film s názvem Piš alespoň jednou denně, v němž autor předčítá ze vzájemné korespondence (CEAD.point). Druhá, pojmenovaná Vlast, reflektuje Yuriyův celoživotní vztah s otcem – a opírá se o sérii citlivě vybraných předmětů, s nimiž jsou spojeny autorovy vzpomínky a prožitky (Galerie 9:16). Kapitola poslední, Fotografie mé matky (výkladce), pak představuje cyklus květinových aranžmá Yuriyho matky. Intimita a koncentrovanost sdělní ostře kontrastuje s absencí „skutečného“ kontaktu, a palčivě tak zpřítomňuje dilemata spojená s osobní emigrací.

Více o výstavě ZDE.