LEKTOŘI MUO PŘIPRAVILI NOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY

MUO programy pro školy
MUO programy pro školy

Školní rok nám pomalu vstupuje do posledního čtvrtletí, a to je přesně ten pravý čas na novou nabídku animačních programů pro školy. Podívejte se, co si pro studenty a žáky připravili naši lektoři:

Vzdělávací programy pro školy

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
David Černý, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
David Černý, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM 1

02 04 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, ROMÁNSKÉ UMĚNÍ, GOTIKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kromě návštěvy nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší, poznáte především podzemní části objektu bývalého Kapitulního děkanství s působivými fragmenty románské architektury a prostor zastřešeného parkánu s expozicí gotického a pozdně gotického sochařství. Od dubna do října je součástí prohlídky i návštěva románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Zdíkův palác
Zdíkův palác

muzeum na hraní

02 04 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera v Arcidiecézním muzeu

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM 1

02 04 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, ROMÁNSKÉ UMĚNÍ, GOTIKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kromě návštěvy nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší, poznáte především podzemní části objektu bývalého Kapitulního děkanství s působivými fragmenty románské architektury a prostor zastřešeného parkánu s expozicí gotického a pozdně gotického sochařství. Od dubna do října je součástí prohlídky i návštěva románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Zdíkův palác
Zdíkův palác

muzeum na hraní

02 04 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera v Arcidiecézním muzeu

Vzdělávací programy pro školy

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
David Černý, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
David Černý, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

01 04 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM 1

02 04 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, ROMÁNSKÉ UMĚNÍ, GOTIKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kromě návštěvy nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší, poznáte především podzemní části objektu bývalého Kapitulního děkanství s působivými fragmenty románské architektury a prostor zastřešeného parkánu s expozicí gotického a pozdně gotického sochařství. Od dubna do října je součástí prohlídky i návštěva románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Zdíkův palác
Zdíkův palác

muzeum na hraní

02 04 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera v Arcidiecézním muzeu

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM 1

02 04 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, ROMÁNSKÉ UMĚNÍ, GOTIKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kromě návštěvy nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší, poznáte především podzemní části objektu bývalého Kapitulního děkanství s působivými fragmenty románské architektury a prostor zastřešeného parkánu s expozicí gotického a pozdně gotického sochařství. Od dubna do října je součástí prohlídky i návštěva románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Zdíkův palác
Zdíkův palác

muzeum na hraní

02 04 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera v Arcidiecézním muzeu

Přihlašovací formulář pro školy

Načítavanie obsahu…

Přihlašovací formulář pro školy

Načítavanie obsahu…

EXPOZICE Z KRABICE

02 04 – 02 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro poslední dva ročníky mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

Michal Kalhous, bez názvu
Michal Kalhous, bez názvu, 90. léta 20. století

Fotit mobilním telefonem v dnešní době zvládne i malé dítě, ale jak vzniká klasická fotografie, zná už jen málokdo. Tvorba černobílé fotografie je stále natolik fascinující, že by jistě stálo za to nejen nakouknout do historie objevu této technologie, ale rovnou si její tvorbu vyzkoušet. Tentokrát nás čeká experimentování se světlem, časem a trpělivostí. Fotit se totiž dá i s krabicí, nevěříte? Přihlaste se s dětmi na program Expozice z krabice a vyzkoušejte si princip foceni s camerou obscurou.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@muo.cz), Renáta Chalupová
VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: To či ono

MŮŽE UMĚNÍ VYPRÁVĚT?

02 04 – 30 05 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro poslední dva ročníky MŠ a 1. stupeň ZŠ

Století relativity – Obrazárna

Edukační program nás tentokrát zavede do stálé expozice, kterou tvoří opravdu vybraná společnost uměleckých děl. Čekají na nás obrazy a sochy plné příběhů a inspirace. Prostřednictvím krátkých etud a výtvarných aktivit se budeme učit rozeznávat různé druhy umění. Ukážeme si, jak se dívat na umělecká díla, aby nám neunikl žádný detail. Do objevování krás umění zapojíme nejen oči, ale rovnou všechny smysly. Nově získané vědomosti využijeme při tvorbě vlastního výtvarného artefaktu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@ muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/ os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20.století .

Cvak a je to?

02 04 – 02 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM s výtvarným workshopem pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Záměrem programu je nejen seznámení s dílem fotografa Michala Kalhouse, ale především probuzení vlastního citlivého vnímání okolního prostoru, který nás obklopuje. Bližším zkoumáním i prostřednictvím netradičních výtvarných technik budeme objevovat krásu ve zdánlivě banálních, nefotogenických a všedních věcech či zákoutích. Svůj hledáček tentokrát zaměříme na nenápadné drobnosti a momenty, které dost možná v každodenním shonu přehlížíme. Edukační program Cvak a je to? vás na chvíli zastaví v čase a zprostředkuje vám jedinečné kouzlo analogové fotografie v digitální době.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@ muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/ os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20.století .

Fotografie Michala Kalhouse, bez názvu (Třešně), (1996)
Michal Kalhous, bez názvu (Třešně), (1996), 1076×1495 mm

EXPOZICE Z KRABICE

02 04 – 02 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro poslední dva ročníky mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

Michal Kalhous, bez názvu
Michal Kalhous, bez názvu, 90. léta 20. století

Fotit mobilním telefonem v dnešní době zvládne i malé dítě, ale jak vzniká klasická fotografie, zná už jen málokdo. Tvorba černobílé fotografie je stále natolik fascinující, že by jistě stálo za to nejen nakouknout do historie objevu této technologie, ale rovnou si její tvorbu vyzkoušet. Tentokrát nás čeká experimentování se světlem, časem a trpělivostí. Fotit se totiž dá i s krabicí, nevěříte? Přihlaste se s dětmi na program Expozice z krabice a vyzkoušejte si princip foceni s camerou obscurou.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@muo.cz), Renáta Chalupová
VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: To či ono

MŮŽE UMĚNÍ VYPRÁVĚT?

02 04 – 30 05 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro poslední dva ročníky MŠ a 1. stupeň ZŠ

Století relativity – Obrazárna

Edukační program nás tentokrát zavede do stálé expozice, kterou tvoří opravdu vybraná společnost uměleckých děl. Čekají na nás obrazy a sochy plné příběhů a inspirace. Prostřednictvím krátkých etud a výtvarných aktivit se budeme učit rozeznávat různé druhy umění. Ukážeme si, jak se dívat na umělecká díla, aby nám neunikl žádný detail. Do objevování krás umění zapojíme nejen oči, ale rovnou všechny smysly. Nově získané vědomosti využijeme při tvorbě vlastního výtvarného artefaktu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@ muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/ os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20.století .

Cvak a je to?

02 04 – 02 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM s výtvarným workshopem pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Záměrem programu je nejen seznámení s dílem fotografa Michala Kalhouse, ale především probuzení vlastního citlivého vnímání okolního prostoru, který nás obklopuje. Bližším zkoumáním i prostřednictvím netradičních výtvarných technik budeme objevovat krásu ve zdánlivě banálních, nefotogenických a všedních věcech či zákoutích. Svůj hledáček tentokrát zaměříme na nenápadné drobnosti a momenty, které dost možná v každodenním shonu přehlížíme. Edukační program Cvak a je to? vás na chvíli zastaví v čase a zprostředkuje vám jedinečné kouzlo analogové fotografie v digitální době.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@ muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/ os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20.století .

Fotografie Michala Kalhouse, bez názvu (Třešně), (1996)
Michal Kalhous, bez názvu (Třešně), (1996), 1076×1495 mm

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM 2

02 04 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, UMĚNÍ RENESANCE A BAROKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Oblíbená komentovaná prohlídka objektu Arcidiecézního muzea Olomouc doznala výrazných změn. Nově je do ní začleněna návštěva expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší. Výběrem dalších místností se zaměříme především na výtvarné umění novověku. Postupně tak navštívíme Krvavou pavlač, Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů, Erbovní sál a Jižní křídlo objektu. Uvidíte mimo jiné unikátní obrazovou sbírku a projdete autentické historické interiéry. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Obrazárna Arcidiecézního muzea Olomouc

SNOVÉ ZÁSNUBY

02 04 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ

Předmětem galerijní animace je jeden z nejpůsobivějších barokních obrazů stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc – Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské od Antonína Martina Lublinského. Ukázková interpretace řízená lektorem představí účastníkům programu dvě verze legendy, které se staly námětem obrazu, dále hlavní a vedlejší postavy této monumentální kompozice a atributy světice. Výklad bude inspirací pro expresivní tvorbu žáků, ti se pokusí vytvořit abstraktní variantu části obrazu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675
Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM 2

02 04 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, UMĚNÍ RENESANCE A BAROKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Oblíbená komentovaná prohlídka objektu Arcidiecézního muzea Olomouc doznala výrazných změn. Nově je do ní začleněna návštěva expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší. Výběrem dalších místností se zaměříme především na výtvarné umění novověku. Postupně tak navštívíme Krvavou pavlač, Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů, Erbovní sál a Jižní křídlo objektu. Uvidíte mimo jiné unikátní obrazovou sbírku a projdete autentické historické interiéry. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Obrazárna Arcidiecézního muzea Olomouc

SNOVÉ ZÁSNUBY

02 04 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ

Předmětem galerijní animace je jeden z nejpůsobivějších barokních obrazů stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc – Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské od Antonína Martina Lublinského. Ukázková interpretace řízená lektorem představí účastníkům programu dvě verze legendy, které se staly námětem obrazu, dále hlavní a vedlejší postavy této monumentální kompozice a atributy světice. Výklad bude inspirací pro expresivní tvorbu žáků, ti se pokusí vytvořit abstraktní variantu části obrazu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675
Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675

VĚCI Z PŮDY

02 04– 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ

Bronzový model středověké podoby Svatováclavského návrší

Na naší muzejní půdě je k vidění celá řada zajímavých předmětů a nejsou to věci obyčejné. S trochu nadsázky můžeme říct, že mají velmi dobrou historickou paměť. Pojďme je společně rozehrát a rozpovídat, ať nám prozradí, jakých dějinných událostí byly svědky, k čemu sloužily, kdo je používal nebo vytvořil. Kdo a proč bubnoval na pravěký buben? S kým to hovoří biskup Zdík na iluminaci Olomouckého kolektáře? Proč není katedrála sv. Václava gotická, i když tak vypadá? Tyto (a možná také úplně jiné) otázky si položíme v rámci výtvarně dramatického programu, jehož smyslem je prožitkovým způsobem zprostředkovat pochopení, poznání a samozřejmě také naučit vnímat hodnotu a krásu vystavených děl.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV) Umění a kultura, Český jazyk a literatura a Člověk a společnost a podporuje rozvoj kompetencí k učení, komunikativních, občanských a pracovních.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

S VIDINOU DRUHÉHO BŘEHU

02 04 – 30 06  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.
Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.

Tentokrát se nebudeme v programu zabývat výtvarným uměním po jeho umělecko-historické stránce, ale využijeme ho jako podnět k úvahám, hrám a diskuzím o věcech obecně lidských, morálních a etických. Dotkneme se mimo jiné otázek po smyslu a hodnotě lidského života, významu oběti či sebeoběti, budeme společně přemítat o lidské touze po nesmrtelnosti, to vše ve vztahu ke kultuře minulosti i současnosti. Nelehká témata lektor žákům a studentům předloží přiměřenou formou prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky. Na závěr programu se uskuteční skupinový diskuzní souboj.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Občanský a společenskovědní základ, Umění a kultura a rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVY: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století + Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Vyšší hry těla

02 04 – 26 05 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ

Figurativní kompozice slovenské malířky, fotografky a performerky Doroty Sadovské budou podnětem pro kreativní tvorbu a uvažování žáků a studentů o lidském těle jako o zajímavém, a přitom snadno dostupném, komunikačním médiu. Prostřednictvím metod akčního umění, dramatické a výtvarné výchovy prozkoumáme jeho limity a povýšíme ho na nositele nevšedního významu. Součástí programu bude komentovaná prohlídka výstavy, představení autorky, východisek její tvorby a s tím související úvahy, např. o roli světce či světice v dnešní době. Tvořivou skupinovou práci zrealizujeme prostřednictvím zapůjčených tabletů přímo na výstavě a edukačním ateliéru.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, a rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a občanské.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Dorota Sadovská: Hrdina nosí brnenie, svätec je nahý

Dorota Sadovská: Pieta, 2023
Dorota Sadovská: Pieta, 2023

VĚCI Z PŮDY

02 04– 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ

Bronzový model středověké podoby Svatováclavského návrší

Na naší muzejní půdě je k vidění celá řada zajímavých předmětů a nejsou to věci obyčejné. S trochu nadsázky můžeme říct, že mají velmi dobrou historickou paměť. Pojďme je společně rozehrát a rozpovídat, ať nám prozradí, jakých dějinných událostí byly svědky, k čemu sloužily, kdo je používal nebo vytvořil. Kdo a proč bubnoval na pravěký buben? S kým to hovoří biskup Zdík na iluminaci Olomouckého kolektáře? Proč není katedrála sv. Václava gotická, i když tak vypadá? Tyto (a možná také úplně jiné) otázky si položíme v rámci výtvarně dramatického programu, jehož smyslem je prožitkovým způsobem zprostředkovat pochopení, poznání a samozřejmě také naučit vnímat hodnotu a krásu vystavených děl.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV) Umění a kultura, Český jazyk a literatura a Člověk a společnost a podporuje rozvoj kompetencí k učení, komunikativních, občanských a pracovních.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

S VIDINOU DRUHÉHO BŘEHU

02 04 – 30 06  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.
Barokní sály Arcidiecézního muzea Olomouc.

Tentokrát se nebudeme v programu zabývat výtvarným uměním po jeho umělecko-historické stránce, ale využijeme ho jako podnět k úvahám, hrám a diskuzím o věcech obecně lidských, morálních a etických. Dotkneme se mimo jiné otázek po smyslu a hodnotě lidského života, významu oběti či sebeoběti, budeme společně přemítat o lidské touze po nesmrtelnosti, to vše ve vztahu ke kultuře minulosti i současnosti. Nelehká témata lektor žákům a studentům předloží přiměřenou formou prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky. Na závěr programu se uskuteční skupinový diskuzní souboj.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Občanský a společenskovědní základ, Umění a kultura a rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVY: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století + Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Vyšší hry těla

02 04 – 26 05 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ

Figurativní kompozice slovenské malířky, fotografky a performerky Doroty Sadovské budou podnětem pro kreativní tvorbu a uvažování žáků a studentů o lidském těle jako o zajímavém, a přitom snadno dostupném, komunikačním médiu. Prostřednictvím metod akčního umění, dramatické a výtvarné výchovy prozkoumáme jeho limity a povýšíme ho na nositele nevšedního významu. Součástí programu bude komentovaná prohlídka výstavy, představení autorky, východisek její tvorby a s tím související úvahy, např. o roli světce či světice v dnešní době. Tvořivou skupinovou práci zrealizujeme prostřednictvím zapůjčených tabletů přímo na výstavě a edukačním ateliéru.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, a rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a občanské.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Dorota Sadovská: Hrdina nosí brnenie, svätec je nahý

Dorota Sadovská: Pieta, 2023
Dorota Sadovská: Pieta, 2023