AKTUALITA | 24. 9. 2019 Lektoři Muzea umění Olomouc se včera v Kroměříži podělili s kolegy z České republiky i ze Slovenska o své zkušenosti s interpretací výstav či expozic pomocí tabletů.

AKTUALITA | 24. 9. 2019

Lektoři Muzea umění Olomouc se včera v Kroměříži podělili s kolegy z České republiky i ze Slovenska o své zkušenosti s interpretací výstav či expozic pomocí tabletů.

Oficiální část programu probíhala v pondělí 23. 9. 2019 v prostorách Arcibiskupského zámku a Arcidiecézního muzea v Kroměříži. Účastníkům byla představena mimo jiné kroměřížská verze aplikace Sen biskupa Karla, která slouží jako samoobslužný průvodce pro rodiny s dětmi. Dále i potencialita využití mobilních aplikací, které nebyly primárně určeny pro práci v muzejním či galerijním prostředí, ale přesto je možné je kreativním způsobem uplatnit v muzejní edukaci.

Hlavní program uzavřela moderovaná diskuze s lektory projektu Petrem Hudcem, Hanou Lamatovou, Markem Šobáněm a Lenkou Trantírkovou pod vedením Petry Šobáňové z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Ta také informovala účastníky o publikacích, které na dané téma vyšly.

Pro zájemce byl připraven ještě bonusový program v Květné zahradě s názvem Mediální proměny a v úterním dopoledni Zahrada všemi smysly – interpretace památek zahradního umění.

Workshop byl realizován jako součást projektu Za chrám, město a vlast, podpořeného z grantového programu Ministerstva kultury České republiky NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (DG16P02M013).