Lektoři edukačních oddělení se inspirovali V Muzeu umění

Setkání členů Komory edukačních pracovníků v Muzeu umění Olomouc
Setkání členů Komory edukačních pracovníků

Komentované prohlídky, ukázky galerijních animací i workshopy připravili lektoři edukačního oddělení Muzea umění Olomouc pro své kolegy z celé republiky, kteří se sjeli do Arcidiecézního muzea ve dnech 22.–23. dubna 2024, aby načerpali nové impulzy a sdíleli vzájemně své zkušenosti z praxe zprostředkování výtvarného umění. Své programy tak mohli podrobit důkladné oborové diskuzi.

Kromě prezentace práce s veřejností nechybělo ani představení edukačních pomůcek, aktivních zón a multimediálních vstupů do výstav a expozic. Zároveň se členové Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR seznámili s výstupy aktuálního projektu Norských fondů „Nahráno–Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích“. Součástí nabídky byl i somatický výtvarný workshop vedený externí lektorkou a vysokoškolskou pedagožkou Annou Boček Ronovskou. Náročný pracovní program prvního dne zakončilo večerní společenské setkání v prostorách Arcidiecézního muzea a čestného nádvoří.