KVĚTY TRPĚLIVOSTI V ČERVENÉM KOSTELE

Květy trpělivosti
Květy trpělivosti

V Červeném kostele dnes v 17:00 začíná třetí repríza výstavy Květy trpělivosti, věnované květinovým motivům a jejich symbolickému významu v liturgickém umění. Stojí za ní spolupráce Muzea umění Olomouc a Cyrilometodějské fakulty UPOL a je také spjata se stejnojmennou publikací kněze a historika umění Radka Martinka, předního specialisty na historické liturgické textilie.

„Vzácná liturgická roucha jsme nejprve fyzicky veřejnosti představili v létě roku 2022 výstavou v kryptě olomoucké katedrály. Právě na ni pak navázaly reprízy, které již mají podobu panelových instalací – velkoformátových fotografií s komentáři. Ty představily výběr těch nejzajímavějších exponátů. První repríza se uskutečnila v prostorách Cyrilometodějské fakulty vzápětí po výstavě v kryptě, druhá obohatila litomyšlský kostel Povýšení sv. Kříže v rámci loňského festivalu Smetanova Litomyšl,“ říká spoluautorka výstavy Helena Zápalková s tím, že do třetice bude tato panelová výstava zahájena dnes v olomouckém Červeném kostele, kde setrvá do 9. března 2024.

Celkem dvacet panelů, které budou návštěvníci moci shlédnout, věnovali jejich autoři Jitka Jonová, Radek Martinek a Helena Zápalková těm nejzajímavějším liturgickým textiliím, zlatnickým předmětům či malířským dílům 15. až 20. století, na nichž se lze setkat s motivy z rostlinné říše.

„V kráse, v křehkosti a současně pomíjivosti květin byla spatřována paralela s lidským životem. Jejich zobrazování v umění mělo proto často symbolický význam, který byla na bohoslužebných předmětech hluboce propojen s křesťanským mystériem oslavovaným v liturgii,“ dodává Zápalková!

Více o repríze výstavy najdete na stránkách Červeného kostela.

Květy trpělivosti - úvodní panel výstavy
Květy trpělivosti