AKTUALITA | 2. 7. 2021 Zájemci se nechali provést první velkou komentovanou prohlídkou výstav TRIENÁLE | SEFO | 2021.

AKTUALITA | 2. 7. 2021

První velká komentovaná prohlídka všech součástí přehlídky současného středoevropského umění TRIENÁLE | SEFO | 2021 se uskutečnila ve čvrtek 1. července 2021. Hlavní kurátorka trienále Barbora Kundračíkové provedla zájemce výstavním sálem Trojlodí, kde je několik výstavních projektů, které spojuje společné téma trienále – UNIVERSUM.

Hlavní expozice představuje skupinu autorů širšího středoevropského regionu, kteří se ve své tvorbě opakovaně obracejí k otázkám určení, pojmenovávání, skladby, organizace a významu prvků tvořících svět, který obýváme. Patří mezi ně Uršula Berlot-Pompe, Zdeněk Trs a Jaroslav Grulkowski či Lubomír Axmann, reprezentují zdánlivou transparentnost logického systému, technicky přesné vizualizace jeho struktury. Návštěvníci mohou vidět také realizace Jany Gunstheimer, Árona Kútvölgyi-Szabó, Agaty Gertschen, Ondřeje Přibyla, Joanny Leszczyńské, Adama Kokesche a dalších středoevropských umělců. Součástí expozice jsou relativně samostatné výstavy Human Records (kurátorka Šárka Belšíková), Hunted (kurátorka Štěpánka Bieleszová)či prezentace Pavla Büchlera (kurátorka Gina Renotière).

Ladislav Daněk představil velkou retrospektivní výstavu Jana Pamuły, zakladatele počítačového umění v Polsku. Pamuła je osobností evropského formátu, jeho díla se pravidelně objevují na významných polských i zahraničních výstavách a jeho práce jsou v majetku předních muzejních institucí nejen v Polsku, ale i v zahraničí. Výstava navazuje na systematické představování nejvýznačnějších umělců tvořících v prostoru střední Evropy a koncepčně zapadá do projektu Středoevropského fóra Olomouc.

Kurátorka sbírky architektury Martina Mertová seznámila přítomné s projektem Hej-čin! Studenti Ústavu experimentální tvorby VUT Brno hledali pod vedením Szymona Rozwałky koncept, jak by se mohlo nakládat s cenným, avšak zanedbaným územím městské čtvrti Hejčín i s opuštěnou budovou Přírodovědecké fakulty. Mají se ruiny, za které si můžeme sami, jednoduše bourat, nebo recyklovat? Jaký potenciál má celé území?  Může se stát novým centrem urbanisticky bezradného a dopravně přetíženého Hejčína? Jaké další funkce snese? Je troufalé revidovat platnou územní dokumentaci?

Na další komentovanou prohlídku trienále mohou zájemci přijít ve čtvrtek 15. 7. 2021 od 17 hodin.

Foto: MUO – Tereza Hrubá