AKTUALITA | 16. 2. 2017 Svou první autorskou výstavu na českém území otevřel včera polský fotograf Krzysztof Gołuch. Nese název V práci.

AKTUALITA | 16. 2. 2017

Svou první autorskou výstavu na českém území otevřel včera polský fotograf Krzysztof Gołuch. Nese název V práci.

Žák Jindřicha Štreita se rozplýval nad celkovou atmosférou vernisáže. „Atmosféra na otevření výstavy byla fantastická. Profesor Štreit je mi blízký jako velký fotograf i člověk, a proto si vážím, že výstavu právě on zahajoval. Tak velký fotograf a vyprávěl o mé tvorbě,“ neskrýval nadšení  Gołuch. Ocenil i Muzeum umění, které má podle něj prestiž a renomé.

Goluch se ve své tvorbě zabývá lidmi s handicapem, jejích rolí a uplatněním ve společnosti. Výchozím impulsem pro širší zaměření jeho tvorby však byl odpor ke klišé, s jakým jsou lidé s handicapem prezentování v médiích a na fotografiích.

Fotografický soubor V práci (2015-2016) vznikal na statku v malé obci Borowa Wieś nedaleko Gliwic, kde lidé s postižením mohou za pomocí školených asistentů vypomáhat při zemědělských pracech a zároveň mohou rehabilitovat a využívat lékařskou péči. 

Výstava v kavárně Amadeus Arcidiecézního muzea potrvá do 2. dubna 

Krzysztof Gołuch (*1966) 
Pochází ze Slezské Rudy, bydlí a pracuje v Knurowie. Je absolventem Fakulty pedagogiky a psychologie Slezské univerzity v Katovicích, Humanisticko-technické akademie v Bielsko-Bělé a Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, kde je v současné době doktorandem. Fotí od svých 15 let.

Foto z vernisáže: Tereza Hrubá