AKTUALITA | 27. 2. 2018  Opravu zámecké střechy, vodního systému v Podzámecké zahradě i Mlýnské brány zajistí společný projekt olomouckého arcibiskupství s Národním památkovým ústavem a Muzeem umění Olomouc. Rekonstrukce památky UNESCO přijde na 246, 3 milionů korun.

AKTUALITA | 27. 2. 2018 

Základní části projektu:

Podzámecká zahrada – vodní systém:
Odbahnění a zpevnění břehů všech rybníků a vodotečí, oprava regulačních prvků vodního systému, doplnění nových prvků (mola apod.), obnova zařízení pro chov vodního ptactva.

Podzámecká zahrada – obnova Pompejské kolonády: 
Odstranění statických poruch, restaurování omítek a ozdobných prvků, doplnění chybějících prvků, restaurování kašny včetně obnovy vodního systému, obnova výsadby v okolí.

Zámek – krov a střecha:
Částečná výměna krytiny, celková oprava krovu.

Zámek – galerie a depozitáře ve 2. patře:
Zateplení stropů nad výstavními prostorami, nová dlažba, restaurování a zdvojení oken a dveří, výměna osvětlení galerie, restaurování mobiliáře Manského sálu a Staré knihovny, vytvoření jednotného prohlídkového okruhu, vybudování depozitáře mincí.

Zámek – sály v 1. patře: 
Restaurování Sněmovního sálu a přilehlého salónku, obnova koupelen, oken a dveří Letního i Zimního bytu, restaurování mobiliáře pro Letní byt, nové uspořádání prohlídkových okruhů. 

Zámek – přízemí:
Rozšíření konzervátorské dílny, vybudování transportního depozitáře, rekonstrukce a vybavení zázemí pro personál, rekonstrukce a vybavení místnosti pro zázemí kulturních akcí, obnova dlažeb v nádvoří.

Věž:
Rozšíření a zatraktivnění prohlídkového okruhu věže, vybudování expozice „Klenotnice pozdního středověku“ v místnosti s gotickou klenbou, vybudování expozice „Královská návštěva v Kroměříži“ v horních patrech věže

Mlýnská brána:
Odstranění nepůvodních konstrukcí, sanace vlhkosti, oprava historických konstrukcí a fasády, obnova původního mezipatra, restaurování štukové výzdoby, zřízení muzea arcibiskupské gardy.

Oprava zámecké střechy, obnova vodního systému v Podzámecké zahradě nebo zpřístupnění Mlýnské brány, to jsou některé části projektu, který v Arcibiskupském zámku a zahradách v Kroměříži zahajuje olomoucké arcibiskupství společně s Národním památkovým ústavem a Muzeem umění Olomouc. Rekonstrukce bude probíhat až do roku 2022 a přijde na 246, 3 milionů korun, převážnou část přitom zajistí dotace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Udělení dotace ve výši 202,2 milionů korun schválilo v únoru Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které IROP spravuje. Ze státního rozpočtu projekt nazvaný „Dědictví moci, slávy a štědrosti“ podpoří částka 23,8 milionů korun a zbytek plánovaných nákladů, tedy 20,3 milionů korun poskytne majitel zámku a zahrady, tedy Arcibiskupství olomoucké.

„Odkaz našich předků vnímám jako výzvu. Jestliže se biskup Karel z Liechtensteinu s mimořádnou odvahou snažil budovat v zemi spálené třicetiletou válkou ušlechtilou krajinu, musíme i my najít takovou odvahu a navzdory všemu, co v dnešním světě není dobré, tvořit něco krásného s vírou, že to přinese plody,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a dodal: „Jsem rád, že za pomoci veřejných prostředků a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Muzeem umění Olomouc můžeme tímto projektem v uchování tak významného díla pokračovat.“

Oprava Sněmovního sálu

Podle ředitele Územní památkové správy v Kroměříži Jana Slezáka spočívá přínos projektu zejména v jeho celoplošném a celospolečenském rozsahu. „Je to výsledek široké spolupráce a porozumění v zásadních hodnotách a jsme rádi, že Národní památkový ústav stojí u jeho zrodu i průběhu,“ uvedl Slezák a upozornil, že projekt koncepčním způsobem navazuje na již realizované dílo Národního centra zahradní kultury.

Velká část prostředků směřuje do životně důležité infrastruktury objektů, jako je hospodaření s vodou v Podzámecké zahradě, oprava střech zámku, vybudování depozitáře pro unikátní sbírky nebo zabezpečení objektu. Restaurováno bude i „společenského srdce zámku“, tedy Sněmovní sál.

„Jsou to kroky směřující k dlouhodobému zajištění památkových hodnot areálu, ale také ke zlepšení pracovních podmínek profesionálů i zvýšení komfortu návštěvníků,“ shrnul ředitel Slezák a doplnil: „Těším se, že posílíme reprezentační funkci objektu a budeme společně připraveni i v budoucnu nabídnout tyto prostory k setkávání na nejvyšší státní úrovni. Díky takovým událostem se přece v Kroměříži přepisovaly a přepisují dějiny!“

Nové prohlídkové trasy

Novinky přinese projekt také pro návštěvníky zámku: počítá se totiž s celkovou reorganizací prohlídkových tras. „Díky projektu dojde k vytvoření samostatného okruhu ve druhém patře s prezentací unikátních sbírek, v Mlýnské bráně vznikne nový okruh představující zajímavou historii arcibiskupské gardy a dotvořeny budou rovněž expozice v zámecké věži,“ shrnul Ondřej Zatloukal, zástupce ředitele Muzea umění Olomouc, které spravuje zámeckou galerii i další sbírkové fondy. „Návštěvník zámku si tak bude moci vybrat z pestré nabídky různorodých témat a okruhů, které však v celku budou vytvářet celkový obraz jednoho z nejvýznamnějších historických objektů ve světovém měřítku,“ doplnil.

Zvýšení atraktivity zámku pro návštěvníky očekává také kastelán Martin Krčma. „Zámek nově nabídne originální expozice, které budou přístupné celoročně, a připojí se tak ke Květné zahradě, která již dnes nabízí atraktivní zimní program. Očekáváme, že tyto kroky budou mít příznivý vliv na další rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti,“ uvedl.

Letošní výstavy MUO v Kroměříži

Návštěvníci památky UNESCO se mohou navíc už letos těšit na zajímavé výstavy, které si pro ně připravilo Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Jsou dvě a obě otevřou své brány návštěvníkům 7. června.

Dobu vlády císaře Leopolda I. spojenou s působením olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku, na jehož dvoře působili například Pavel Josef Vejvanovský a Heinrich Ignaz Franz Biber připomene  nová expozice Kabinet hudby II., který dává návštěvníkům možnost nahlédnout podobu hudby u císařského dvora.

Druhá výstava se bude také věnovat osobě biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna a představí nejzajímavější knihy z jeho sbírky. Vedle obsahové skladby knihovny seznámí návštěvníka rovněž s vlastním procesem nabývání knih, jejich vazbou a uložením.