AKTUALITA | 2. 5. 2018 Květen je měsíc lásky, ale také muzejních nocí. Hned 9. května jedna proběhne na kroměřížském zámku, návštěvníky provede sbírkami olomouckých biskupů a arcibiskupů, ukáže jim kresby starých mistrů i unikátní obrazárnu. Bohatý program si užijí rodiny s dětmi i milovníci umění.

AKTUALITA | 2. 5. 2018

PROGRAM:

16:00 – 18:00 Výtvarná dílna

17:00 – 19:30 Komentované prohlídky | Literatura a umění v arcibiskupských sbírkách

17:00 – 17:25 Knihovna a její knihovník

17:30 – 17:55 Unikáty hudebního archivu

18:00 – 18:25  Ražba mincí porýnských biskupů

18:30 – 18:55 Sbírka kreseb starých mistrů

19:00 – 19:25 Obrazárna Arcibiskupského zámku

20:00 – 21:00 Charitativní koncert pro Hudební archiv| Moravští madrigalisté 

Arcidiecézní muzeum a zámecká věž otevřeny od 16:00 do 20:00 

Vstup do muzea zdarma, věž za snížené vstupné 

Ve středu 9. května se druhé patro kroměřížského zámku otevře veřejnosti, a to až do noci. Návštěvníci se tak mohou vydat objevovat poklady sbírek olomouckých biskupů a arcibiskupů. Na tajuplné cestě za uměním bude letos malé i velké návštěvníky provázet samotný posel antického božstva Merkur.

POD KŘÍDLY MERKURA 

16:00 – 18:00 | Výtvarná dílna 

Staň se na chvíli bohem Merkurem, poslem zpráv, průvodcem poutníků. Můžeš si vytvořit jeho okřídlený klobouk. A co takhle sepsat nějakou dobrou zprávu, se kterou jakožto Merkur vyrazíš do světa. Tuhle jsem viděl v obrazárně jednoho velmi smutného muže. Třeba by jej Merkurem doručený dopis mohl potěšit. Možná také král s královou čeká okřídleného listonoše.

Výtvarnou dílnu vedou lektoři Arcidiecézního muzea Kroměříž a Národního centra zahradní kultury průběžně, a to od 16:00.

LITERATURA A UMĚNÍ V ARCIBISKUPSKÝCH SBÍRKÁCH

Navštivte krátká zastavení s kurátory Arcidiecézního muzea Kroměříž v arcibiskupské zámecké knihovně, tematických kabinetech a obrazárně. Společně nahlédnete do tajů sbírek a zaměříte se na vztah textu a obrazu, čili na to, jak literatura pronikala do umění. 

17:00 – 17:25 | Knihovna a její knihovník 

S kurátorem a správcem arcibiskupské zámecké knihovny Cyrilem Měsícem odhalíte v rámci komentované prohlídky historii a funkci knihovny. Seznámíte se především s exempláři Ovidiových Proměn, jedním z nejvýznamnějších antických spisů, který inspiroval výtvarné umění.

17:30 – 17:55 | Unikáty hudebního archivu

Podobu hudebního života na kroměřížském zámku v 18. století přibližují nejen operní díla provozovaná k různým příležitostem, ale i libreta (literární podklady pro hudební díla), která se dochovala v zámecké knihovně a úzce souvisejí s hudebním životem na vídeňském dvoře. V rámci prohlídky představí kurátorka Pavla Ryšavá pozoruhodná hudební díla inspirovaná literární předlohou.

18:00 – 18:25 | Ražba mincí porýnských biskupů

Kolekce mincí a medailí olomouckého arcibiskupství patří k nejmladším sbírkám kroměřížského zámku. Její kurátor Miroslav Myšák vám osvětlí její počátky spojené s vládou Friedricha Egona von Fürstenberg (1854–1892) a zároveň představí to nejpozoruhodnější z ražby mincí porýnských biskupů.

18:30 – 18:55 | Sbírka kreseb starých mistrů  

Sbírku kreseb starých mistrů dnes tvoří pouhých 67 kreseb, přesto prezentuje zcela výjimečný soubor. Jeho součást tvoří i kresba Jupiter a Juno od Giulia Pippi, zvaného Giulio Romano (1492/1499 – 1546). O zobrazování antických božstev ve výtvarném umění vám více poví kurátorka sbírky Jana Macháčková. 

19:00 – 19:25 | Obrazárna Arcibiskupského zámku

Nejdůležitější a nejcennější sbírkou Arcibiskupského zámku je kolekce obrazů, kterou v minulosti zakoupili olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Najdeme v ní malířské skvosty od Tiziana Vecellia, Paola Veroneseho, Anthonise van Dycka a dalších významných malířů. Obrazárnou vás provede a příběhy obrazů i štětců, které je malovaly, vám představí kurátor Miroslav Kindl.