AKTUALITA | 31. 3. 2016 Odborníci z České republiky, Slovenska, Polska i Maďarska budou v úterý 5. dubna hosty konference The Deep Flows of the Running Sea...

AKTUALITA | 31. 3. 2016

Odborníci z České republiky, Slovenska, Polska i Maďarska budou v úterý 5. dubna hosty konference The Deep Flows of the Running Sea, kterou v Divadle hudby pořádá CEAD (Central European Art Database). První z plánované řady mezioborových setkání je jedním z mnoha výstupů projektu, jehož realizaci umožnil Visegradský fond.

Podle koordinátorky projektu CEAD Barbory Kundračíkové představuje Střední Evropa velice různorodý kulturní prostor, zásadně poznamenaný homogenizačními snahami totalitních režimů. „Umění a kultura let 1945 až 1989 jsou přesto vším jiným, než projevem hibernace, což dokládá jejich stále intenzivnější reflexe. Je-li Střední Evropa mýtem, druhá polovina dvacátého století je jednou z jeho specifických variant,“ řekla. 

Účastníci konference nazvané The Deep Flows of the Running Sea budou podle ní hledat odpovědi například na tyto otázky: Jak s takto vysoce podmíněným tématem pracovat? Jaké metody volit? A jakým způsobem téma zasadit do obecného (evropského či globálního) kontextu?

Konferencí chce CEAD zahájit pravidelný cyklus mezioborových setkání, zaměřených na výzkum socio-kulturního prostředí v zemích visegradského regionu druhé poloviny 20. století. „Tento záměr vyplývá z dlouhodobého badatelského zájmu kurátorů Muzea umění Olomouc s odkazem na výstavní, akviziční a výzkumnou činnost Středoevropského fóra Olomouc a nedávno zahájený provoz Central European Art Database,“ podotkla Kundračíková.

Konference začíná již v 9.30 registrací a končí ve 21 hodin večerní prohlídkou města. V seznamu třinácti přednášejících figurují jména odborníků České republiky, Slovenska, Polska i Maďarska. Program otevře literární vědec, kulturní historik, esejista, publicista, vědecký pracovník Ústavu slovenské literatury SAV v Bratislavě a emeritní profesor Humboldtovy univerzity v Berlíně Peter Zajac (1946). „Vystoupí s přednáškou nazvanou Mýtus Střední Evropy, v níž se bude věnovat proměnám chápání Střední Evropy ve dvacátém a jednadvacátém století,“ řekla koordinátorka projektu CEAD.

Konferenci naopak uzavře vystoupení Zuzany Bartošové z Ústavu dějin umění SAV v Bratislavě. Renomovaná specialistka na výtvarné umění 20. století bude hovořit o strategiích slovenských konceptuálních umělců kolem roku 1968.

Konference je volně přístupná veřejnosti. Bude vedena v českém a anglickém jazyce, překlad je zajištěn. Vybrané příspěvky se dočkají uveřejnění v rámci online sborníku z konference (červen 2016). 

Podrobnosti o projektu Central European Art Database.