AKTUALITA: 18 08 2022 V úterý vstoupilo do páté části Kino střední Evropa. Svým návštěvníkům představí premiiéru filmu Habimy Fuchs, který letos na jaře vznikl za podpory MUO v Olomouci, konkrétně ve Sluňákově.

AKTUALITA: 18 08 2022

Nový projekt Habimy Fuchs Equinox, Rovnodennost vznikal v rámci roku Domova a světa pro Olomouc a vy jej můžete nyní premiérově vidět v Muzeu umění v Kině střední Evropa. 

Jedná se o kombinaci performance, která proběhla v Ekologickém centru Sluňákov, a poetického autorského filmu odehrávajícího se mimo jiné v prostorách tamější Lodi – Rajské zahrady Františka Skály a Sluneční hory Miloše Šejna. Příběh návratu do rovnovážného „světa středu“, světa před potopou, Danteho Ráje, je zachycen v jedenácti obrazech, z nichž ústřední roli hrají zakopání hada, vysazení stromu – jabloně a ustřižení vlasů. Jednotlivé obrazy jsou koncipovány jako samostatné celky, zahrnující škálu důvěrně známých předmětů i gest, povýšených v rámci rituálu na úroveň transcendence. Hořící svíčka, jablko, pasoucí se dobytek i „drobné“ – ve skutečnosti však monumentální – dramatické vstupy členů rodiny, na jejichž příbuznost jemně poukazují společné rysy, přispívá silně metaforickému vidění světa. Při sledování filmu procházíme spolu s autorkou procesem osobního očistění, přičemž nám připomíná vlastní, absolutní sounáležitost s komunitou.  

Habima Fuchs je typem autorky, která se ve své tvorbě výrazně opírá o žité kulturní dějiny a filozofii. Čerpá přitom z bohaté zkušenosti jak s tradicí evropskou, tak s tou východní. Principy obou spojuje a jejich syntézou se dobírá nového pojetí světa, který zároveň opřádá shodně komplexní mytologií. Metaforický způsob uvažování se promítá jak do roviny významové, tak do té formální či vizuální – její způsob komunikace je výrazně estetický, každý prvek plní v příběhu svou roli, přitom jej ale lze na jednoduchou souhru elementů omezit jen stěží. Obraz světa, který tak vytváří, je proto skutečně plný, plnohodnotný, téměř autonomní, zároveň nepostrádá křehkost, kterou disponuje každé tvůrčí gesto. Její práce je vždy osobně prožitá, nejedná se o „planou hru na umění“, zároveň však nabízí dostatečný prostor pro vlastní imaginaci. Tím, k čemu směřuje, není prosté bezčasí, nenabízí nám únik ze současné situace, naopak – dáme-li jí příležitost, zjistíme, že velice sofistikovaně odhaluje a reformuje tak zvanou současnost. 

Habima Fuchs (* 1977) je česká vizuální umělkyně, která ve své tvorbě dlouhodobě reviduje zažité mechanismy a tradiční existenciální, filozofické či metafyzické obraty, o něž se při porozumění světu, ve kterém žijeme, opíráme. Symboly a motivy, které při tom reflektuje a materializuje, pocházejí z různých kultur i dob, z rámce křesťanské ikonografie i orientálních náboženských kontextů. Výsledkem je svádivá a podvratná, také ale hluboce sebekritická obraznost. Habima Fuchs je výrazně spojena s německým prostředím a pražskou galerií SVIT. Samostatně i souborně vystavuje od počátku milénia. Z poslední doby lze zmínit účast na Biennale Gherdeina (2020) nebo na výstavě Unplugged (Rudolfinum, 2020). Absolvovala mimo jiné rezidenční pobyty v Bánské štiavnici (Banska St a nica Contemporary, 2014) a ve Stromboli (Fiorucci Art Trust, 2015). V roce 2015 se podílela na Otwock Season 5 s názvem Silvohoriaromat¬herapy.