AKTUALITA | 15. 6. 2018 Poslední červnový týden zasvětí Muzeum umění zakladateli op – artu Victoru Vasarelymu. Výstavu jeho velkoformátové plastiky TER F2 doprovodí přednášky, workshopy, animační programy a také speciální nabídka pro školy. Přijďte se do muzea stylově rozloučit se školním rokem.

AKTUALITA | 15. 6. 2018

Poslední červnový týden bude v Muzeu umění Olomouc patřit zakladateli op-artu Victoru Vasarelymu. Tento malíř, sochař, grafik se řadí mezi stěžejní umělecké osobnosti 20. století a MUO vlastní největší sbírku jeho děl (tisky, obraz, tapisérie) u nás. V souvislosti s novou akvizicí, Vasarelyho velkoformátové plastiky TER F2, bude připraven rozmanitý doprovodný program. Od pátku 22. června do pátku 29. června na vás čekají tematické přednášky, výtvarné workshopy, zážitkové animace pro dospělé a také speciální programy pro školní skupiny.

Geometrie v prostoru
rodinný sochařský workshop | VSTUP VOLNÝ

Hned v neděli 24. června vypukne rodinný sochařský workshop Geometrie v prostoru. Návštěvníci, kteří zavítají do muzea mezi 14. a 18. hodinou, budou hravou formou objevovat umělecký přístup Victora Vasarelyho a jeho monumentální plastiku TER F2. Poté se rodiče i děti v naší výtvarné dílně promění v sochaře, vytvoří vlastní návrhy soch inspirovaných Vasarelyho tvorbou.

Workshop probíhá průběžně od 14 hodin.
Lektorka: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299

Ateliér 6+ | Město radosti
Workshop pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby | VSTUP VOLNÝ

Poslední Ateliér 6+ tohoto školního roku proběhne v úterý 26. června v 16 hodin. Děti se během něj seznámí s osobností zakladatele op-artu Victora Vasarelyho a zajímat je bude zejména umělcův vztah k architektuře. Inspirováni Vasarelyho tvorbou společně s lektory oživí uličky, budovy i zákoutí Olomouce.

Rezervace nutná: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299
Délka programu: 90 minut

Vasarely
Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství | Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela

Malíře, grafika a sochařa Victora Vasarelyho připomene v úterý 26. června od 19 hodin svou přednáškou profesor Ladislav Daniel. Vasarely se narodil v maďarské Pécsi, vyrůstal v Piešťanech a v Budapešti, kde se umělecky vzdělával. V mládí odešel do Francie, která se stala jeho novou vlastí. Výrazně podnítil rozvoj op-artu, svými geometrickými mnohobarevnými díly široce ovlivnil evropský vizuální styl. Muzeum umění Olomouc získalo do sbírek cennou kolekci jeho významných prací, početné grafiky, malbu a tapiserii, nejnověji jeho rozměrnou plastiku.

PROGRAM PRO ŠKOLY

Abeceda tvarů a barev

Inspirací zážitkového animačního programu pro žáky 1. stupně ZŠ od 2. třídy se bude umělecká metoda Victora Vasarelyho unités plastiques, pomocí které tvořil svá díla s geometrickými tvary a přísně definovanou paletou barev. Možnosti této „plastické abecedy“ žáci objeví prostřednictvím tvořivých a dramatických etud, seznámí se s myšlenkou sériového umění a vyzkouší si napsat barevnou zprávu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace s důrazem na rozvoj kompetence k řešení problémů a komunikativní kompetence.
Délka programu: 60 minut
Lektorka: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299

Vasarely (v) budoucnosti 

Žáci 2. stupně ZŠ se během workshopu Vasarely (v) budoucnosti seznámí s monumentální plastiku TER F2 významného představitele op-artu Victora Vasarelyho. Samotným dílem se inspirují a v jeho duchu vytvoří pomocí svých smartphonů či zapůjčených muzejních tabletů vlastní návrhy soch, které si nakonec promítneme pomocí „hologramu“.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Informační a komunikační technologie a podporuje rozvoj kompetence k řešení problémů.
Délka programu: 60 minut.
Lektorka: Lenka Trantírková | 585 514 213| trantirkova@muo.cz 

TER F2

Animační program pro žáky 2. stupně a středoškolské studenty TER F2 k výstavě jediného exponátu, jehož autorem je Victor Vasarely, seznámí účastníky s principy optických klamů, které si vyzkoušejí na vlastní oči, dozvědí se zajímavé informace o autorovi a čeká je praktická aktivita, jež bude inspirována vystaveným dílem. 

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
Délka programu: 60 minut
Lektor: David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz