TISKOVÁ ZPRÁVA | 25. 1. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA | 25. 1. 2017

VERNISÁŽ: 25. 1. 2018 | 18.30
TRVÁNÍ DO: 15. 4. 2018
MÍSTO: Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie
AUTOŘI VÝSTAVY | Kateřina Fajtlová, Miroslav Kindl
KURÁTOR VÝSTAVY | Miroslav Kindl
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Miroslav Kindl, Tomáš Lampar
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec
KONZERVÁTORKA A RESTAURÁTORKA | Libuše Vybíralová, Eliška Sklenářová
PŘEKLADATELKA TEXTŮ | Eva Žallmannová

Pompézní slavnosti, divadelní hry opěvující mytologické hrdiny či balet, a to i v koňském podání, tak vypadal život na dvoře Leopolda I. (1640 – 1705). Císař Svaté říše římské zápasil v polovině 17. století se slavným francouzským Králem Slunce – Ludvíkem XIV. nejen na bitevním poli, ale zejména v oblasti umění. Právě kultura na císařském dvoře je středobodem nové výstavy Koně v piškotech v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

„Přestože byl Leopold I. – dědeček Marie Terezie – druhým nejdéle vládnoucím panovníkem v českých zemích, bývá v našich dějinách opomíjen, což bychom rádi napravili. Představíme císaře samotného, jeho dvůr a zejména velkolepé slavnosti včetně unikátního koňského baletu La Contesa dell’aria e dell‘acqua (Souboj povětří a vody), kterým oslavil v roce 1667 svou svatbu se španělskou infantkou Markétou Terezou,“ říká kurátor výstavy Miroslav Kindl. 

Díky tomuto představení získala celá výstava také svůj název – Koně v piškotech. „Je to jednoznačně nadsázka. Koně samozřejmě ,netančiliʻ v piškotech, dokonce v tu dobu ještě ani baletní boty zvané piškoty neexistovaly,“ vysvětluje kurátor. 

Koňský balet byl ve skutečnosti náročnou koňskou drezúrou. „Dnes ji dokáže předvést jen několik málo jezdeckých škol v Evropě. Držitelem tradice je například Spanische Hofreitschule ve Vídni. Tehdejší představení se nedá srovnat s dnes známější olympijskou drezúrou koní. Jezdec byl daleko více spjat s koněm. Oba museli projít mnohaletým školením, aby mohli tuto vysokou školu jezdectví předvádět. O to víc vyniká skutečnost, že Leopold I. se baletu sám aktivně účastnil, protože byl velmi dobrým jezdcem,“ podotýká Miroslav Kindl.

Vysoká cena

Náročnost koňského baletu i ostatních svatebních oslav byla mimořádná také po finanční stránce. Císařský rozpočet se s náklady vyrovnával jen stěží.

„Máme několik zdrojů, ze kterých si můžeme udělat představu o nákladech na oslavy. Z dobových archiválií a tisku víme, že částka byla přibližně 939 tisíc zlatých, což byla obrovská suma. Třeba za budovu opery, byť byla dřevěná, dal císař kolem dvaceti pěti tisíc zlatých,“ zdůrazňuje Kindl. 

Další srovnání nabízí také dvůr Ludvíka XIV. „V roce 1662 pořádal francouzský král oslavy narození následníka trůnu, a to včetně koňských baletů. Velkolepost oslav málem zruinovala francouzskou státní kasu,“ připomíná kurátor.

O obrovské ceně svatebního veselí svědčí také fakt, že se císař Leopold I. za svůj život oženil ještě dvakrát, ale oslavy už nikdy nedosahovaly takových rozměrů jako v roce 1667.

Unikátní dokumentace a něco navíc

Dnes si můžeme poměrně přesně představit, jak koňský balet vypadal, díky grafickým listům. Mnohé z nich se dochovaly v archivech kroměřížského zámku. Jejich prostřednictvím víme, že se představení odehrávalo na nádvoří Hofburgu. „Máme na výstavě jeden grafický list, který znázorňuje toto nádvoří během koňského baletu. Když po návštěvě naší výstavy pojedete do Vídně, můžete se projít po stejné zemi, po níž dupali Leopoldovi koně,“ usmívá se Miroslav Kindl.

Výstavu Koně v piškotech už viděli návštěvníci Arcibiskupského zámku v červnu až říjnu 2017, ale její olomoucká repríza nabídne víc informací i exponátů. „Využijeme větší prostor, a tak se dostane i na exponáty, které jsme nemohli vystavit v Kroměříži. Je to především několik grafických tisků, které ještě více přiblíží operní představení. Návštěvníky bych pak chtěl upozornit i na unikátní tisk zobrazující slavobránu, kterou v roce 1666 přijížděla infantka Markéta Španělská do Vídně,“ láka Miroslav Kindl na výstavu v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Katalog

K výstavě vznikl i výpravný katalog Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. z pera kurátorů Kateřiny Fajtlové a Miroslava Kindla, který vydalo Muzeum umění Olomouc. Publikace obsahuje nejen zasvěcený výklad k atraktivnímu tématu barokních festivit, ale i bohatý obrazový materiál