AKTUALITA | 26. 10. 2015 Arcidiecézní muzeum v neděli poprvé propojilo komentovanou prohlídku s vycházkou po městě. Lektorka Hana Lamatová ukázala účastníkům, jakým způsobem inspirovalo římské umění grafika Giovanniho Piranesiho i architekturu baroka.

AKTUALITA | 26. 10. 2015

Arcidiecézní muzeum v neděli poprvé propojilo komentovanou prohlídku s vycházkou po městě. Lektorka Hana Lamatová ukázala účastníkům, jakým způsobem inspirovalo římské umění grafika Giovanniho Piranesiho i architekturu baroka.

Zájemců dorazilo více, než se přihlásilo, a přestože se dvouhodinový plán mírně protáhl, všichni vydrželi až do konce. Lidé nahlédli i do míst, kam se běžně nedostanou, třeba do zákristie kostela Panny Marie Sněžné.

 „Pointou byla fresková výzdoba hlavní lodi, kde je vyobrazen Andělský hrad, což bylo i Piranesiho oblíbené téma, které v Olomouci souvisí s protimorovým zasvěcením kostela,“ uvedla Lamatová.

Účastníci si nedělní vycházku pochvalovali a rádi by na ni navázali i v budoucnu. Podobný formát komentované prohlídky s vycházkou chtějí lektoři použít i pro jiná témata. Třeba příští rok v souvislosti s výstavou Ad maiorem Dei gloriam, která se tematicky váže k příchodu a působení jezuitů v Olomouci.