AKTUALITA: 23 05 2023 Po sedmi letech můžete v Arcidiecézním muzeu opět obdivovat původní malířskou výzdobu zadní části kočáru biskupa Troyera – postavu alegorie křesťanské Lásky. Ta je obvykle schována za malbu Michelangela Unterbergera s námětem triumfu Dne nad Nocí. Ale pozor odkryta bude jen do neděle!

AKTUALITA: 23 05 2023

Jedinečnou příležitost vidět původní malířskou výzdobu kočáru biskupa Troyera mají návštěvníci Arcidiecézního muzea. Až do neděle je totiž ze zadní části vozu sejmut obraz Michelangela Unterbergera s námětem triumfu Dne nad Nocí, a tak po sedmi letech opět spatřila světlo původní malba představující postavu alegorie křesťanské Lásky v ornamentálním rámování na zlaceném pozadí.

„Ta byla na zadní straně kabiny kočáru objevena v průběhu restaurování v letech 2004–2006,“ připomíná autorka stálé expozice Ke slávě a chvále Helena Zápalková.

Kočár, který si biskup Troyer spolu s dalšími dvěma vozy zakoupil prostřednictvím svého agenta před svou olomouckou intronizací v roce 1746 ve Vídni, byl pořízen „z druhé ruky“. Původním majitelem kočáru byl pravděpodobně vyslanec francouzského krále na císařském dvoře ve Vídni Louis François Armand du Plesis, vévoda de Richelieu, jehož erb byl při restaurování objeven pod kryty pružících jednotek podvozku. Vůz se do Vídně dostal zřejmě díky audienci u císaře v roce 1725 a následně byl nabídnut k prodeji. Po zakoupení biskupem byl výrazně přestavěn a nově vyzdoben. Zatímco ostatní stěny kabiny byly přemalovány, zadní stěna byla přelepena obrazem na plátně s námětem triumfu Dne nad Nocí.

„Alegorická postava Dne – okřídlený chlapec s pochodní a kruhem – řídí vůz tažený bílým a černým koněm a dvěma hnědáky. Toto barevné odlišení koňského spřežení symbolizuje čtyři části dne, tj. svítání, západ, poledne a půlnoc, a uzavřený kruh pak dobu, během níž Země oběhne kolem Slunce. Den doprovází Jitřenka, která odhání Noc – ženu v šatech posetých hvězdami a dvěma dětmi v náručí, černým a bílým, které jsou symbolem Spánku a Smrti,“ vysvětluje Zápalková.

Symbolika věčně se opakujícího denního cyklu je na dalších obrazových polích kabiny kočáru spojena s představením univerza, které reprezentují čtyři živly v podobě antických božstev. Vodu zosobňuje na pravé straně kočáru bůh Neptun na voze taženém dvojspřežím mořských koní, doprovázený Tritónem a Néreidkou na delfínu. Levá strana je věnována Vzduchu v podobě boha Eola, obklopeného větry čtyř světových stran. Čelní stěna nese zobrazení bohyně Země Ceres, jejíž vůz táhne dračí spřežení, a k živlu Ohně odkazuje výjev z Vulkánovy dílny, umístěný ve spodní části zadní stěny kabiny. Spolu s výzdobou druhého dochovaného Troyerova kočáru, dnes vystaveného v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem, která je věnována čtyřem světadílům a alegorií světa a času, má ikonografický program obou kočárů reprezentovat nepřerušenou obnovu knížecího a církevního úřadu, ke které opakovaně dochází s každým, nově zvoleným biskupem.


Původní malířská výzdoba zadní části kočáru bude k vidění jen do neděle 28. května!