AKTUALITA 11 07 2022 Nejen výstava v kryptě olomoucké katedrály Květy trpělivosti, ale i nový katalog vám představí význam, symboliku i účel uměleckého ztvárnění květin v liturgickém umění.

AKTUALITA 11 07 2022

Nová kniha Radka Martinka Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam  se zaměřuje na odhalení symboliky květin a rostlin na liturgických textiliích a dalších předmětech. Publikace vychází ve Vydavatelství Univerzity Palackého a doprovází stejnojmennou výstavu kryptě olomoucké katedrály sv. Václava, kterou vznikla pod taktovkou Muzea umění Olomouc.

Čtenáři se v knize dozví o významu, symbolice i účelu uměleckého ztvárnění květin, jako jsou růže, lilie, tulipány, kosatce, slunečnice, mák a mnoho dalších. „Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření,“ vysvětluje umělecké užití přírodních motivů Jitka Jonová z CMTF, která je jednou z kurátorek výstavy.

Ozdoby na liturgických předmětech, ať již bohatě vyšívaných ornátech, či skvostně zlatnicky zpracovaných nádobách, nelze považovat za pouhou dekoraci. Jejich úlohou bylo pomoci „sdělit nesdělitelné“, koncentrovat mysl kněze při bohoslužbě a oslavit Boha. „Při zhotovování liturgických předmětů proto nehrála svou roli pouze zručnost umělce, jeho výtvarné cítění a orientace v uměleckých proudech, ale také znalost teologie, která ovlivňovala již samotný výběr materiálu, jeho charakter, barvu i použité motivy a tvarosloví,“ doplnil autor knihy Květy trpělivosti Radek Martinek.

Doprovodná instalace v kryptě olomoucké katedrály představuje výběr barokních duchovních tisků a bohatě ilustrovaných rukopisných modlitebních knih, ukázky dobových herbárií či grafických vzorníků, které sloužily umělcům a řemeslníkům jako zdroj inspirace, drahocenná mešní roucha nebo zlatnicky dokonale zpracované liturgické nádoby s rostlinnými a květinovými motivy s duchovní symbolikou. Velkým lákadlem pro návštěvníky může být votivní mariánská kasule vyšívaná Marií Terezií a řeholnicemi z vyšívačské dílny Institutu anglických panen ze St. Pölten.

Knihu Květy trpělivosti lze zakoupit na e-shopu Vydavatelství UP. Stejnojmennou výstavu Muzea umění Olomouc v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava pak mohou zájemci navštívit do 30. září.