AKTUALITA: 02 12 2022 Už jen posledních patnáct kusů katalogu "Posvátné umění v nesvaté době" zbývá v pokladně Muzea umění Olomouc. Všichni zájemci o něj by měli zbystřit, v e-shopu je katalog již vyprodán.

AKTUALITA: 02 12 2022

V pokladně Muzea umění Olomouc zbývá už jen posledních patnáct kusů katalogu Posvátné umění v nesvaté době. Všichni zájemci o něj by tak měli zbystřit, katalog lze totiž koupit už jen přímo v pokladně, v e-shopu je již vyprodán.

Katalog společně s výstavou má za cíl přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie a co nejkomplexněji dokumentovat roli výtvarného umění v bohoslužebném prostoru křesťanských církví působících v českých zemích v letech 1948–1989, v době totalitního režimu, který z pozic cílené ateizace společnosti podvazoval všechny církevní aktivity. Přesto v tomto období vznikala i kvalitní výtvarná díla v architektuře, v úpravách sakrálních interiérů a tvorbě liturgických předmětů. 

Kniha vychází z živého odborného výzkumu v terénu zaměřeného na umělecké hodnoty realizovaných prací. Na odborné texty Ivo Bindera, Michala Sklenáře a Tomáše Mazáče navazuje rozsáhlý katalog realizací, doplněný bohatou kvalitní fotodokumentací a v další části Autoři a zadavatelé jsou představeni v autorských medailonech i umělci, architekti a církevní zadavatelé. Za výtvarnými realizacemi stojí i jejich životní příběhy z nelehké doby. Publikace je příspěvkem Muzea umění Olomouc k zmapování umělecké tvorby 2. poloviny 20. století, určené pro specifické sakrální prostředí, především kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.