AKTUALITA | 10. 11. 2016 Jsou tomu necelé dva týdny, co Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie v Opavě vydalo publikaci k výstavě Na první pohled, kterou pořádá Muzeum opolského Slezska v Opolí. A v neděli 6. listopadu už dvousetstránková kniha Štěpánky Bieleszové a Vladimíra Birguse získala ocenění.

AKTUALITA | 10. 11. 2016

Jsou tomu necelé dva týdny, co Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie v Opavě vydalo publikaci k výstavě Na první pohled, kterou pořádá Muzeum opolského Slezska v Opolí. A v neděli 6. listopadu už dvousetstránková kniha Štěpánky Bieleszové a Vladimíra Birguse získala ocenění. V soutěži o nejlepší fotografické publikace ze střední a východní Evropy z let 2015 – 2016, pořádané v rámci festivalu Měsíc fotografie v Bratislavě, získala kniha druhé místo v kategorii Historická fotografie.

Publikace v polštině, češtině a angličtině doprovází výstavu více než dvou set fotografií předních českých autorů v Muzeu opolského Slezska v Opolí. „Jedna z největších přehlídek české fotografie v Polsku a publikace provázejí polského diváka historií fotografické tvorby v českých zemích ve dvacátém a jednadvacátém století,“ řekla Štěpánka Bieleszová.

Ve výběru nechybějí díla a medailony světoznámých klasiků, jakými jsou František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler nebo Josef Sudek, fotografie významných poválečných tvůrců, například Miroslava Háka, Viléma Reichmanna, Jana Saudka nebo Emily Medkové, ale také současných autorů Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Dity Pepe, Mileny Dopitové nebo Pavla Máry.

„Když jsem se o ocenění v Bratislavě dozvěděla, bylo to pro mě velké překvapení. Nečekala jsem to. Jsem ale samozřejmě moc ráda, že se naše kniha porotě líbila,“ svěřila se Bieleszová. Autorem grafické úpravy publikace je grafik Muzea umění Olomouc Vladimír Vaca. Na její vydání přispěl Olomoucký kraj a Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Muzeum opolského Slezska v Opolí.

Výsledky soutěže, do níž se přihlásilo zhruba sto autorů z patnácti zemí, byly vyhlášeny v neděli 6. listopadu ve Slovenské národní galerii. Vedle katalogu k výstavě Na první pohled uspěly i další knihy, na níž se podílel Institut tvůrčí fotografie v Opavě: V kategorii Současná fotografie získala první cenu kniha Jindřicha Štreita Domov (bez) domova a třetí cenu kniha polského absolventa Mariusze Foreckého Czlowiek v ciemnych okularach. Čestné uznání v kategorii Historická fotografie získala publikace Jiřího Siostrzonka Pohlednice z Opavy 1893-1918.

Prolistujte si ukázku z katalogu: