AKTUALITA | 16. 4. 2018 Oslavu pětadvaceti let spolupráce Olomouce a nizozemského Veenendaalu doprovází výstava děl Jindřicha Štreita a Mileny Valuškové na veenendaalské radnici. Obě legendy české fotografie se byly o víkendu v Nizozemí osobně podívat.

Jindřich Štreit (*1946) 

 je světově uznávaným dokumentaristou a pedagogem, který se zapsal do dějin evropské fotografie koncem sedmdesátých let dvacátého století ojedinělým souborem fotografií o zapomenutých moravských vesnicích. Fotografický cyklus, který pojmenoval prostě Vesnice je svět, vznikal nepřetržitě od roku 1978 až do nedávné současnosti. Podobně jako jinému věhlasnému fotografovi Josefu Sudkovi (1896–1976) stačil pohled z okna ateliéru, aby vytvořil fotografie, které nadchly diváky po celém světě, i Štreit nás svými fotografiemi přesvědčil o tom, že velké téma není třeba hledat daleko. A že pro autora není rozhodující, čím je a kde žije. A že jeho fotografie nejsou lokální, naopak všeobecně a lidsky srozumitelné.

Milena Valušková (*1947)

prošla během svého života snad všemi oblastmi fotografie. Od konce šedesátých let se profesně věnovala klasické ateliérové fotografii, kdy se v tzv. komunálním ateliéru specializovala na portréty dětí. V sedmdesátých letech absolvovala krátkou, ale nenahraditelnou zkušenost v ústavu soudního lékařství. Podobně spolupracovala i s olomouckou lékařskou fakultou na přípravě studijních materiálů a dokumentovala i vědecko-výzkumné projekty. V letech 1977 až 1983 vystudovala obor umělecká fotografie na FAMU v Praze. V osmdesátých letech působila jako fotografka v olomouckém středisku Státní památkové péče a ochrany přírody. Její tvorba se rozpíná od dokumentu až po mnohovrstevnaté krajinné studie.


AKTUALITA | 16. 4. 2018

Oslavu pětadvaceti let spolupráce Olomouce a nizozemského Veenendaalu doprovází na tamější radnici výstavní projekty Jindřich Štreit (Ne)známé fotografie 1978-1989Milena Valušková – Kousek moravské krajiny . Obě legendy české fotografie se byly o víkendu v Nizozemí osobně podívat.

Výstava trvá od 1. do 30. dubna a na její přípravě se podílelo Muzeum umění Olomouc a katedra nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Návštěvníci veenendaalské radnice budou mít možnost seznámit se s aktuální  tvorbou Mileny Valuškové, která se systematicky zaměřuje na dokumentaci krajiny v okolí Olomouce a také s donedávna nepublikovanými fotografiemi světově uznávaného dokumentaristy a pedagoga Jindřicha Štreita, který se zapsal do dějin evropské fotografie koncem sedmdesátých let dvacátého století ojedinělým souborem fotografií o zapomenutých moravských vesnicích.

Oba autoři již ve Veenedaalu vystavovali. Milena Valušková v roce 1997 společně s dalšími významnými olomouckými umělci Michalem Macků, Ivo Přečkem a Miroslavem Schubertem v Divadle De Lampegiet, podruhé pak v roce 2008 na Jubilejní výstavě v Galerii KUNSTPLAATS. Jindřich Štreit se představil samostatnou výstavou v prostorách veenendaalské radnice (Gemeentehius).

Výběr z tvorby obou autorů, který provedla kurátorka Muzea umění Olomouc Štěpánka Bieleszová, zaručuje kvalitní umělecký zážitek a vhodně doplní řadu dalších plánovaných aktivit směřovaných k výročí partnerství.