AKTUALITA | 27. 4. 2017 Otvíráme další aktivní zónu k výstavě V oplatce jsi všecek tajně v Arcidiecézním muzeu. Návštěvníky povede k projevení jejich vlastního názoru pomocí jednoduchého úkonu – přibití hřebíku do položeného dřeva.

AKTUALITA | 27. 4. 2017

Otvíráme další aktivní zónu k výstavě V oplatce jsi všecek tajně v Arcidiecézním muzeu. Návštěvníky povede k projevení jejich vlastního názoru pomocí jednoduchého úkonu – přibití hřebíku do položeného dřeva. 

 

„Aktivní zónu tentokrát tvoří instalace objektu, který budou moci návštěvníci spoluvytvářet. Postupně poroste do ježatého tvaru díky hřebíkům,“ uvedl vedoucí edukačního oddělení Marek Šobáň.

Pomocí hřebíků návštěvníci odpoví na otázku, zda věří či nevěří, že tělo Ježíše Krista je přítomno v hostii. „Jde o postoj k myšlence, jestli je pro ně eucharistie prostředkem k zpřítomnění těla Ježíše Krista na zemi či naopak ji sledují jen z odstupu jako součást ceremonie, která je jim cizí. Takové pohnutí mysli může proměnit hloubku účasti diváka na představených výjevech a tím ovlivnit celkové vnímání uměleckých děl,“ dodal Šobáň.

Myšlenkový proces odehrávající se v nitru může zůstat ukrytý, nebo může být vysloven a dokonce zhmotněn do jednoduchého činu. Objekt v podobě dřeva položeného na dvou dřevěných podpěrách odkazuje svou podobou k oltářní menze, kde se zázrak eucharistie odehrává, ale také ke Kristovým pašijím, kde se dřevo, provaz a hřeby mění v mučicí nástroje.

Foto: Markéta Ondrušková