AKTUALITA | 1. 10. 2015 První sympozium svého druhu k tématu krásnoslohových piet uspořádalo včera Arcidiecézní muzeum Olomouc ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

AKTUALITA | 1. 10. 2015

První sympozium svého druhu k tématu krásnoslohových piet uspořádalo včera Arcidiecézní muzeum Olomouc ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Dosud se nekonalo žádné podobné setkání specialistů, kteří by prezentovali restaurátorské postupy na sochách tohoto typu.

„Sympozium bylo přínosné nejen pro historiky umění a restaurátory, ale i pro kolegy z oboru geologie. Výsledek podnětné diskuse se objeví ve sborníku,“ uvedla kurátorka a předsedající Jana Hrbáčová.

Na sympozium přijeli i odborníci z Polska a Německa. Matthias Weniger z Bavorského národního muzea v Mnichově na něm uvedl Křivákovu Pietu do ještě širších souvislostí, než se mu to povedlo v katalogu k výstavě. „Shromáždil obdivuhodné množství komparativního materiálu,“ podotkla Hrbáčová.

Sympozium poskytlo především srovnání restaurátorkých postupů Radomíra Surmy na Křivákově Pietě a práce na Pietě z kostela sv. Ignáce v Jihlavě. Tu restaurovaly Romana Balcarová, Lenka Helfertová a Markéta Pavlíková přímo v kapli kostela, protože nemohla být kvůli špatnému stavu převezena do dílny. 

Krásný sloh spadá do období vrcholné gotiky kolem roku 1400. Ve sbírkách, které muzeum spravuje, je kromě Křivákovy ještě Lutínská Pieta. Podle Hrbáčové by si restaurátorský zásah zasloužila i ona.