TISKOVÁ ZPRÁVA | 31. 7. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA | 31. 7. 2018

Official and unofficial culture of the second half of the 20th century and its main milestones
(Oficiální a neoficiální kultura druhé poloviny 20. století a její hlavní milníky)

CEAD│Central European Art Database│www.cead.space
3. fáze projektu│25. 9. 2017–31. 8. 2018
s podporou International Visegrad Fund, Standart Grant

Partneři:
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (PL),
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest (HU),
Východoslovenská galéria Košice (SK).

Na vizualizaci středoevropského výtvarného umění a vybraných uměleckých osobností z pohledu spojnic, paralel i nevědomých návazností nebo rozdílností se ve své třetí fázi (25. 9. 2017–31. 8. 2018) zaměřil projekt CEAD (Central European Art Database) pod názvem Official and unofficial culture of the second half of the 20th century and its main milestones. Díky tomu lze shromážděná data a informace zveřejnit nejen v podobě textu, ale především hravou formou v rámci nejrůznějších grafických znázornění, schémat a diagramů, která dovolují postihnout rozmanitost výtvarného umění ve sledovaném časoprostoru. Proto také vznikla interaktivní CEAD mapa, která umožňuje uživateli libovolně zvolit si až deset umělců zařazených do databáze CEAD a podívat se pak na časové ose, kde se v rámci svého působení a uskutečněných výstav pohybovali.

Největší koncentrace událostí a uskutečněných výstav je v Evropě, proto je mapa ustálená na západní části Eurasie. V plánu je připojit také zmínky o výstavách konaných mimo zobrazené území světadílu. Uživatel tak může sledovat pouhým přejížděním myši po jednotlivých letech na dynamické časové ose, jak na mapě přibývají či ubývají barevné tečky označující události a výstavy vybraných umělců v konkrétních místech Evropy. Po kliknutí na vybrané kolečko v barvě toho kterého umělce je pak možné pod mapou přečíst bližší informace, kde a kdy se daná událost konala, přičemž zde nechybí ani informace o dalších umělcích z CEAD, kteří zde vystavovali. Po kliknutí na tlačítko + u jejich jména pak může uživatel upravit svůj původní výběr umělců, to znamená přidat či odebrat konkrétní jména a pokračovat v dalším objevování interaktivního prostředí cead.space.

Snahou CEAD je upozornit na možnost vzájemného setkávání umělců při účasti na stejných kolektivních výstavách, proto kolečka označující skupinovou událost připomínají terče složené z barev přiřazených ke konkrétním umělcům. Jména autorů s příslušnými barvami jsou navíc seřazena pod sebou v rámci jednoho sloupce, a tak názorně sdružují související informace, kde a kdy se umělci spolu mohli setkat, resp. vedle sebe vystavovat a konfrontovat vlastní tvorbu. 

Po interaktivní mapě budou následně uveřejněny další podoby grafů, které neotřelou formou přiblíží informace z databáze. Zobrazí například specifická témata umělecké tvorby a jejich porovnání – třeba figurativní versus nefigurativní poloha umění nebo různé podoby využívaných technik. Grafy rovněž ukáží procentuální zastoupení sledované problematiky v rámci celkového přehledu v jednotlivých, po sobě jdoucích časových dekádách, tedy vývoj a návaznost, která bude vycházet z aktuálně vložených údajů do databáze ke konkrétnímu dni. 

Začlenění interaktivních prvků do databáze, jako je tomu v případě nové CEAD mapy, přesouvá aktivní roli na samotného uživatele webu cead.space, který si sám volí sledovaný obsah podle jeho výběru. Přitom klade důraz na možnost cíleného vyhledávání v databázi a zobrazování obsahu podle vlastních preferencí. Náročnost technického řešení dovoluje činit jen postupné kroky ve struktuře databáze a rozvíjet ji v návaznosti jednotlivých časových úseků výzkumu a následného zpracování. Proto další fáze CEAD s sebou do budoucna přinese další zhodnocení výsledků a prezentaci dat či textových informací, které jsou v databázi již obsaženy a postupně navíc i dále doplňovány nebo rozšiřovány směrem k aktuálním sledovaným problematikám, co zrovna budí pozornost a jsou jim věnovány projekty Muzea umění Olomouc či jeho spolupracujících partnerských institucí. 

Výběr umělců zastoupených v CEAD nově také doplnila čtveřice uměleckých osobností nastupující mladé generace, jimž se záhy podařilo prosadit na mezinárodní umělecké scéně: Konrad Smoleński (PL), István Csákány (HU), Ján Zelinka (SK) a Eva Koťátková (CZ). Navzdory svému věku mají za sebou účast na prestižních celosvětových přehlídkách současného výtvarného umění typu bienále či trienále nebo samostatné výstavy ve významných galerijních institucích. Jejich zařazení do CEAD ještě podtrhuje fakt, že jsou absolventy uměleckých ateliérů vedených osobnostmi již v databázi zahrnutými, kteří působí jako profesoři na výtvarných akademiích v jednotlivých zemích V4 a na umělecké scéně stále zastávají neopominutelnou roli. Například István Csákány absolvoval Akademii výtvarných umění v Budapešti v Ateliéru Dóry Maurer. Ján Zelinka byl posluchačem Fakulty umění Technické univerzity v Košicích – Ateliéru svobodné kreativity (3D) vedeného Jurajem Bartuszem. A Eva Koťátková studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Autory příspěvků o výše uvedených umělcích jsou odborní spolupracovníci projektu CEAD a Muzea umění Olomouc pocházející z jeho partnerských organizací: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum v Budapešti (Krisztina Üveges), Zachęta Narodowa Galeria Sztuki ve Varšavě (Maria Świerżewska) a Východoslovenská galéria Košice (Miroslav Kleban), v jejichž rukou spočíval jak vlastní výběr konkrétních jmen, tak i příprava informací o realizovaných výstavách nebo charakteristice tvorby v rámci doprovodného textu. Vzhledem k početným návrhům jmen z jejich strany je v budoucím plánu databáze dále rozšiřovat počet zde zařazených umělců právě o mladou a střední generaci umělců, aktivně působící jak na lokálních uměleckých scénách tak i mezinárodním rámci.