AKTUALITA | 5. 8. 2020 Ani v letošním roce nepřijdou milovníci barokní kultury o tradiční festival Hortus Magicus. Tento víkend vrátí kroměřížskou Květnou zahradu zpět do doby Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

AKTUALITA | 5. 8. 2020

Vstupenky si můžete koupit ZDE.

Festival barokní kultury

Okouzlující třídenní událost plná nezapomenutelných zážitků, libých zvuků barokní a klasicistní hudby, pestrostí a vůní květinových aranžmá, chutí vybraných pokrmů a barev dobových kostýmů začíná v pátek v kroměřížské Květné zahradě. Letošní sedmý ročník festivalu barokní kultury Hortus Magicus se koná od 7. do 9. srpna. 

Ačkoliv jsme pro letošní ročník připravovali téma „Král David“, změny, na které realizační tým musel v důsledku koronavirové krize reagovat, přineslo nové téma, kterým je  „Proměna – čtvero ročních dob“. Proměna, či výměna témat se i tak v některých činnostech bude týkat krále Davida a předznamená téma pro rok 2021.  Největší letošní tematická inspirace přirozeně vychází z díla Čtvero ročních dob barokního skladatele Antonia Vivaldiho a odtud plyne i tematická proměnlivost a rozmanitost veškerých aktivit festivalu. Nejvíce si tyto proměny můžeme uvědomit v přírodě, a to především skrze střídání ročních období. Edukativní hry připravené v zahradě na několika stanovištích umožní proměny nejen zažívat, ale také se stát jejich původcem – stvořitelem. 

Program

Hudba a tanec, divadelní představení, floristické exhibice, ohňostroj vycházející z původní ikonografie a dobové hry pro děti i dospělé – to vše již neodmyslitelně patří k festivalu Hortus Magicus. Po všechny dny konání festivalu můžete využít nabídky stálého programu Květné zahrady. Projděte si nádherné prostory Libosadu během komentovaných prohlídek, bavte se s celou rodinou při hrách, které budou připraveny ve všech prostorách Květné zahrady a využijte jedinečné příležitosti vyzkoušet si historické kostýmy a procházet se v nich zahradou stejně jako naši předkové v časech baroka. Připraveny budou také ukázky aranžování květin pod taktovkou renomovaných floristů. Floristika hraje zásadní roli ve festivalovém programu. V rámci festivalu jsou vytvářeny floristické exhibice, které doplňují a nastiňují téma daného ročníku. Floristika je rozdělena do dvou okruhů. Prvním jsou již zmíněné exhibice,  které jsou umístěny v zahradě (např. Rotunda, Kolonáda apod.) i mimo ni (kostely sv. Jana Křtitele, Neposkvrněné Panny Marie či arcibiskupský zámek). Druhým je samotná práce s květinami (workshopy), které probíhají v zahradě či v Palmovém skleníku. Tyto exhibice povedou zkušené floristické týmy, které jsou tvořeny z floristů z Květné zahrady i z externistů. 

Po všechny tři dny konání festivalu se můžete v rozmezí od 9.00 do 16.00 vždy každou hodinu zúčastnit komentovaných prohlídek, které pro vás připravili průvodci a odborníci Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. Květnou zahradu představí nejen jako celek a přiblíží návštěvníkům její zajímavá zákoutí, stavby i mnohdy netušené funkce. 

Pátek 7. srpna

Festival začíná v pátek v Kolonádě Libosadu loutkovým divadelním představením pro děti Sněhová královna v podání Toymachine a dále unikátním vyprávěním příběhů, tzv. storytelling, které každoročně v rámci festivalu uvádíme. Storytelling se zakládá na tradici vyprávění, vyjadřuje nejpřirozenější lidskou činnost i umění zároveň. Tato divadelní disciplína pracuje místo s rekvizitami, kostýmy a světly s fantazií. Odpolední instrumentální koncert se koná v Rotundě a vystoupí na něm Pressburg Trio, složené z Vladimíra Ondrejčáka (romantická kytara), Radky Kubínové (pozdně klasicistní příčná flétna) a Krzysztofa Białasika (klasicistní přirozený lesní roh). Na večerním koncertě ve Velkém skleníku zazní zmíněný koncert Čtvero ročních dob A. Vivaldiho v podání orchestru Conventus Quatuor s houslovým virtuózem Josefem Žákem jako sólistou. Jedinečnost tohoto koncertu spočívá nejen v oblíbenosti a genialitě Vivaldiho concerta grossa, ale také v samotných interpretech. Celý orchestr pod vedením koncertního mistra Veroniky Mannové tvoří soubory čtyř zemí Visegrádu, které se specializují na interpretaci staré hudby: Kulturní Morava (CZ), Arte dei Suonatori (PL), Solamente Naturali (SK), Sonatores Pannoniae (HU). 

Sobota 8. srpna

V sobotu se brány Květné zahrady otevřou již v 11 hodin programem pro děti. Bude je čekat storytelling a další loutkové divadelní představení, kterým bude tentokrát pohádka Král Karel (v podání ToyMachine). V Rotundě se odehraje koncert Michaely Koudelkové (flétna) a Moniky Knoblochové (hammerklavier). Odpolední program opět vyplní edukativní aktivity pro děti – storytelling a Pohádka z budíku, což je komunikativní představení s písničkami a milým humorem v podání Teátru Pavla Šmída. Vrcholem slavností a sobotního večera bude koncert ve Velkém skleníku a dobový ohňostroj za doprovodu živé hudby. Na programu zazní skladby barokních skladatelů zemí visegrádské čtyřky (Alajos Czibulka, Antonín Rejcha, Franciszek Lessel, Anton Zimmermann) a klasicistního skladatele Karla Ditterse. Za zvláštní zmínku stojí provedení barokního ohňostroje, který každoročně uvádíme za dobrého počasí. Českokrumlovští ohňostrůjci představí plody svého několikaletého bádání, průkopnické práce a vývoje vlastních konstrukčních řešení, které současnému divákovi přináší autentický zážitek s kouzlem návratu do časů dávno minulých. 

Neděle 9. srpna

Nedělní program opět vyplní storytelling, divadelní představení – Cirkusová pohádka kejklíře Vojty Vrtka a po něm jeho žonglérská dílna. Účastníci se v ní seznámí a mohou naučit několik základních žonglérských a artistických technik. Žonglovat se bude s míčky, kužely, diabolem, flowerstickem, tyčí a navíc si budete moci zkusit jízdu na jednokolce a chůzi po pevném laně. Odpolední koncerty zazní jednak v prostoru Rotundy, a to v podání Rejchova kvarteta  (skladby F. X. Richtera a W. A. Mozarta) a také na zámku, kde své hudební umění předvede barokní duo  L&M (Lucie Rozsnyó – zpěv a Miloslav Študent – arciloutna, barokní kytara). V nedělních aktivitách rovněž nebude chybět floristická dílnička. 

Více informací k programu a vstupnému naleznete na www.hortusmagicus.cz, vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na místě. Jako každý rok bude zajištěna kyvadlová doprava od vlakového nádraží ke Květné zahradě.