AKTUALITA | 17. 3. 2016 Z dvanácti animačních programů doprovázejících aktuální výstavy v Muzeu umění Olomouc si mohou v následujícím čtvrtletí vybírat pedagogové ze všech typů škol.

AKTUALITA | 17. 3. 2016

Z dvanácti animačních programů doprovázejících aktuální výstavy v Muzeu umění Olomouc si mohou v následujícím čtvrtletí vybírat pedagogové ze všech typů škol. Předškoláci, žáci a studenti se během animací atraktivní a zábavnou formou dozvědí podrobnosti o výstavě, ale programy zároveň slouží jako doplněk výuky výtvarné výchovy, českého jazyka, dějepisu a dalších předmětů.

Obtížně se vám hledá cesta a klíč k výtvarnému umění? Rádi bychom vám pomohli a názorně předvedli, že prohlídka muzea a výstavy může přinést účastníkům nevšední zážitek spojený s poznáním. Nabízíme speciální vzdělávací programy pro školky, školy, ale taky pro širokou veřejnost. „Cílem programů je zprostředkovat staré, moderní i současné výtvarné umění. Vždy zohledňujeme věk publika, jeho případnou specializaci a preference,“ ubezpečil vedoucí Edukačního oddělení Marek Šobáň s tím, že od dubna do června muzeum nabízí hned dvanáct animačních programů.

V Arcidiecézním muzeu se vztahují především ke čtvrté Olomoucké obrazárně, která představuje malířství 19. století. „Můžeme se s dětmi věnovat různým tématům, která jsou pro výtvarnou kulturu té doby charakteristická – zátiší, krajinomalbě, sociálním otázkám v umění nebo provázanosti českého prostředí se zahraničím,“ shrnula lektorka Hana Lamatová.

V Muzeu moderního umění se pozornost lektorů rozdělí mezi výstavu Chrám věd a múz, která připomíná 450 let existence Vědecké knihovny v Olomouci, a expozici Uhlem, štětcem, skalpelem…, jež představí muzejní sbírku kresby. „Animační programy k výstavě Chrám věd a múz děti pojmeme jako úvod do dějin knižní kultury. Vysvětlíme jim některé základní termíny, jako jsou iluminace, iniciála nebo prvotisk, ale samozřejmě tak, aby je to bavilo,“ zdůraznil Šobáň.

Stejným pravidlem se budou řídit i David Hrbek a Michaela Soukupová u programů ke sbírkové výstavě kresby. Přestože termíny jako „abstraktní geometrie“, „akustické kresby“ nebo „netradiční kresebné techniky“ mohou v žácích a studentech budit dojem, že animace budou lekcemi suchopárné výtvarné teorie, opak je pravdou. O tom, že s muzejními lektory rozhodně nebude nuda, svědčí už názvy jednotlivých programů: Všechno je v kouli, Hop, hop, cink a grrrr, Neobyčejné kreslení, I tělo mluví.

Kromě čtvrtletních animačních programů připravuje Edukační oddělení jednorázové workshopy a animace pro děti i pro dospělé a seniory. Populární jsou například cykly animací pro nejmenší a 6-12leté děti (Co umění umí, Atelier 6+), které se konají vždy první, respektive poslední čtvrtek v měsíci. Díky muzejním lektorům se také můžete například zúčastnit malířských kurzů zaměřených na zátiší nebo krajinomalbu a dalších atraktivních akcí.

Najdete nás i na Facebooku!

Naši lektoři

         

Hana Lamatová                Míša Soukupová               David Hrbek                       Marek Šobáň