AKTUALITA | 1. 3. 2019 Velkolepá výstava Muzea umění Rozlomená doba 1908 – 1928 je nominována na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku v oblasti umění: výtvarného umění a na Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury Podpořte ji a věnujte jí svůj hlas.

AKTUALITA | 1. 3. 2019

Unikátní výstava Muzea umění Rozlomená doba 1908 – 1928 je nominována na Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku v oblasti umění: výtvarného umění a na Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury. V této kategorii rozhodují svými hlasy přímo občané. Komu se tedy naše výstava líbila, tak ji může podpořit a věnovat jí svůj hlas.

Jde totiž o jedinou kategorii, ve které o udělení ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo široká veřejnost svým hlasováním. Hlasovat můžete na stránkách kraje – ZDE.

Muzeum umění Olomouc, Mezinárodní centrum kultury v Krakově, Galerie města Bratislavy a Janus Pannonius Muzeum Pécs v projektu Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě mapují podmínky a specifika vedoucí ke vzniku moderního umění v jednotlivých nástupnických zemích Rakouska-Uherska. Hlavní pobídkou vzniku projektu bylo vědomí stále trvající izolovanosti vlastních dějin umění od středoevropského kontextu a bytostná potřeba poznat kulturní dějiny v jednotlivých státech středoevropského teritoria jako základní podmínky hlubšího porozumění dějinám vlastním. Výstava Rozlomená doba bude v letech 2018 – 2020 představena v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. 

Výstava Rozlomená doba se zaměřuje na zdroje a projevy dramatické proměny umění v období zahrnujícím závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska a úvodní desetiletí nástupnických států. Neopomíná ani dění v Berlíně, kde mnoho umělců nalezlo výstavní a publikační možnosti, a v Paříži, která pro ně stále zůstávala „městem světla“ a v níž mnozí autoři delší dobu žili nebo z jejích podnětů čerpali inspiraci. Uvnitř proměňujícího se společenského dění v Rakousku-Uhersku a následně v Československu, Maďarsku, Rakousku, Polsku a Jugoslávii se rozestřela hustá síť kontaktů, vytvářená samotnými umělci. Propojovala jednotlivá ohniska moderního umění, jako byla Vídeň, Budapešť, Praha, Krakov, Košice, Lublaň, Záhřeb, Bělehrad, Lvov, Bukurešť, Novi Sad. Spolupráce se uskutečňovala prostřednictvím putovních výstav, nejrůznějších časopisů.

Olomouckou část výstavy zahájil 20. září velkolepý koncert Krzysztofa Pendereckého a krakovské fiharmonie a 27. ledna ji uzavřele premiéra snímků vzniklých během Filmového festivalu Variace. Nyní se výstava stěhuje do polského Krakova, kde uvítá první návštěvníky už 7. března, to už ale pod názvem Czas przełomu.

Konkurenty výstavy Rozlomená doba v boji o krajskou cenu pak jsou například Street Art Festival, výstava Sbohem, monarchie či 25. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby.

Hlasování v anketě probíhá od 1. 3. 2019 a bude ukončeno 31. 3. 2019 ve 24:00 hod.