AKTUALITA: 22 06 2023 To nejlepší a nejzajímavější ze sochařské sbírky Muzea umění Olomouc vám od 22. června představí výstava Objem duše. Návštěvníci uvidí v Muzeu moderního umění uvidí díla Myslbeka, Makovského, Wichterlové, Mařatky, Skály či Demartiniho.

AKTUALITA: 22 06 2023 

V mramoru vytesaná Dívka před koupelí od Jana Štursy, Myslbekův bronzový návrh pomníku Svatého Václava na koni z pražského Václavského náměstí nebo metr vysoký model Sousoší Lenina a Stalina, které stálo desítky let na olomouckém náměstí VŘSR (dnešní Palachovo náměstí) – to nejlepší a nejzajímavější ze sochařské sbírky Muzea umění Olomouc představí od 22. června 2023 výstava Objem duše. Návštěvníci uvidí v Muzeu moderního umění zejména sochařská díla 20. století, které doplňují vybrané exponáty z kolekce pozdní gotiky, baroka a 19. století.

Muzeum umění Olomouc vlastní přes 1360 sochařských děl a ve svém největším výstavním prostoru Trojlodí představí v sedmi kapitolách více než stovku těch nejvýznamnějších exponátů – skulptur, reliéfů i objektů. „Návštěvníci mohou spatřit díla klasiků první poloviny 20. století, jako jsou František Bílek, Otto Gutfreund, Vincenc Makovský, Josef Mařatka, Josef Wagner, Hana Wichterlová a další. Poválečné umění až po současnost reprezentují například Hugo Demartini, Eva Kmentová, Jiří Kolář, Karel Malich, Zbyněk Sekal, František Skála, Magdalena Abakanowicz, Aleš Veselý nebo například Jan Wojnar,“ vypočítává Michal Soukup, kurátor sochařské sbírky MUO. „Do výběru jsme zařadili také regionální autory, kteří v celkové konfrontaci své tvorby snesou srovnání s ostatními umělci.“

Nedílnou součástí výstavy jsou exponáty, které jsou součástí stálé expozice Století relativity.

Koncepce výstavy není postavena na chronologickém řazení exponátů, ale snaží se nabídnout různorodá témata i výrazové prostředky, které mohou sochařské dílo definovat. Mnohdy nečekaná setkání i překvapivé souvislosti může nabídnout také již zmíněný dialog moderního a starého umění. Některé exponáty také musely projít náročným restaurováním, a tak je budou moci návštěvníci zhlédnout v jejich původní kráse.

    

Na výstavním projektu se podílejí nejen muzejní odborní pracovníci na staré i moderní umění (Michal Soukup, Olga Staníková, Helena Zápalková), ale kvůli objektivnějšímu pohledu na kvalitu sbírky přizvalo Muzeum umění ke spolupráci i Martinu Bezouškovou z Národní galerie v Praze. Externí architektonická kancelář Amulet (Petr Bureš, Jan Skoček) pak pomohla vyřešit náročnou instalaci celé výstavy. Architekti přitom využili jako sokly pod plastiky téměř 800 pórobetonových tvárnic Ytong, které muzeu dodal jejich výrobce, společnost Xella. Po skončení výstavy bude fundus z Ytongu rozebrán a znovu použit k svému původnímu účelu – stavbě budov, což je zcela v souladu s muzejní i firemní strategií energetické úspornosti a ekologické udržitelnosti.

PRŮVODCE VÝSTAVOU

K výstavě Objem duše vychází osmdesátistránkový průvodce s bohatým fotografickým doprovodem většiny plastik, které zde jsou nebo budou k vidění při částečných obměnách expozice. Editoři Helena Zápalková a Michal Soukup publikaci koncipovali tak, aby návštěvníci mohli procházet mezi plastikami a průvodce jim poskytl potřebné informace včetně rozšířených popisek k nejzajímavějším dílům. K orientaci slouží jednoduchá schematická mapka, která tvoří obal této praktické pomůcky. Grafický design je dílem Petra Šmalce.