AKTUALITA | 17. 10. 2019 Středověkých deskových obrazů se v Česku příliš nedochovalo, o to vzácnější je soubor desek z oltáře z Lubiny, které nyní představí nová výstava Arcidiecézního muzea. Kromě ní se návštěvníci mohou těšit i na doplněnou výstavu Za chrám, město a vlast.

AKTUALITA | 17. 10. 2019

Téměř zapomenutý pozdně gotický skvost – oboustranně malované desky z oltáře z Lubiny a jeho zajímavý příběh už dnes večer představí nová výstava Arcidiecézního muzea Oltář z Lubiny Oltář z Lubiny | Restaurování 2014–2016. Zároveň své brány znovu otevře výstava Za chrám, město a vlast, nově doplněná o architekty biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

Skrytý poklad ze sakristie

K výstavě vychází také osmdesátistránkový katalog, kde Jana Hrbáčová poodhaluje původ oltáře a přibližují jeho ikonografii. Antonín Kalous začleňuje dílo do historických souvislostí. Restaurátorka Romana Balcarová pak popisuje postup prací na obnově deskových obrazů, a to včetně bohaté obrazové dokumentace.

„V roce 2014 nás kontaktoval lubinský rodák, historik Tomáš Sedoník s informací, že v Kopřivnici má pan farář několik středověkých obrazů, pro které nemá v kostele využití, a že by jim jistě bylo nejlépe někde v muzeu. Ihned jsme se tam vypravili a na místě zjistili, že tato výpůjčka bude rozhodně stát za to,“ líčí tehdejší dění autorka výstavy Jana Hrbáčová.

V kostele spatřila společně s kolegy čtyři pozdně gotické oboustranně malované desky s mariánskými náměty, které pocházejí z někdejšího kostela sv. Ondřeje ve Větřkovicích (dnes kostel sv. Václava v Lubině). Na jedné straně křídel oltáře z Lubiny jsou vyobrazeny radosti Panny Marie a na druhé Mariiny bolesti. „Gotický oltář si musíme představit jako otevírací skříň s křídly, přičemž ve všední dny býval zavřený a lidé v kostele viděli jen vnější stranu obrazů, zatímco o nedělích a svátcích se oltář otevíral a vystavoval na odiv vnitřní stranu desek a také centrální část, která se ovšem u lubinského oltáře nedochovala,“ říká Hrbáčová.

Dva malíři, dva styly

Sváteční (vnitřní) strana představuje Zvěstování Panně Marii, Navštívení Panny Marie, Narození Krista a Klanění tří králů. Na všední (vnější) straně se nachází Útěk do Egypta, Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, Panna Maria Bolestná a Panna Maria tká Kristovo roucho. „Ten posledně uvedený námět je velmi vzácný, vyskytuje se zcela výjimečně,“ zdůrazňuje.

Malby jednotlivých stran oltáře jsou dílem dvou malířů. „To je na první pohled patrné ze stylu malby. Malíř sváteční strany, která působí tradičnějším dojmem, pracoval s vrstvením jednotlivých průzračných barevných tónů na bílou plochu křídového podkladu, kde poté optickým sečtením jednotlivých tónů vznikl zářivý kolorit, typický pro období vrcholného středověku. Používal přitom přírodní pigmenty jako azurit, malachit, rumělku a olovnatou bělobu,“ vysvětluje kurátorka. Druhý malíř, který zdobil všední stranu křídel, míchal barvy na paletě a maloval přímo výsledným odstínem. Modelaci pak dokončoval spíše kresebně za pomoci tmavé linky. 

Oltářní křídla byla těžce poškozena ohněm a nesla stopy několika přemaleb, přičemž ta nejrozsáhlejší pocházela z 19. století. „Barevné vrstvy se drolily a hrozilo jejich opadávání, a proto jsme po dohodě s římskokatolickou farností Kopřivnice a ostravsko-opavským biskupstvím přistoupili k restaurování oltáře, kterého se ujala opavská restaurátorka Romana Balcarová. Byla to velmi náročná práce trvající dva roky, protože samotné dřevěné desky, na nichž je malba nanesena, byly rozklížené, malba nebyla stabilní a její povrch na mnoha místech narušovaly kusy tmelu vyplňující vypadlá místa,“ popisuje Hrbáčová.

Oltář z Lubiny je od roku 2016 ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc, kde jsou desky v závěsných kovaných rámech. Otáčení obrazů provádí kurátorka v souladu s liturgickým rokem.

V listopadu bude k dispozici také dvojice knih mapující život Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a jeho sběratelské a stavitelské dílo. „Jde o dvě publikace, z nichž se každá zaměřuje na něco jiného. V prvním díle editovaném Ondřejem Jakubcem přiblížíme život biskupa Karla. Druhá část, která vznikala pod záštitou Rostislava Šváchy, se zaměřuje na jeho architektonickou a sběratelskou aktivitu,“ říká Miroslav Kindl.

Za chrám, město a vlast II

Výstava mapující život a dílo otce moravského baroka Karla z Lichtensteinu-Castelcorna představí návštěvníkům ve své doplněné verzi biskupovy architekty.

„Bylo nám líto, že bychom návštěvníky olomoucké výstavy zaměřené na život biskupa Karla připravili o tu kroměřížskou část. Proto přestěhujeme alespoň jeden její segment do Arcidiecézního muzea a výstavu prodloužíme až do 5. ledna 2020,“ říká kurátor Miroslav Kindl. „Představíme tak nejen nejdůležitější biskupovy architekty Filiberta Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencallu, ale také stavby, které pro něj uskutečnili. Díky tomu nabídneme olomouckým návštěvníkům komplexnější pohled na osobu biskupa Karla, který stál za přestavbou zámku v Kroměříži, rezidence v Olomouci či vytvořením nádherné Květné zahrady,“ uvedl Kindl. 

Kromě toho však Karel z Lichtensteinu-Castelcorna shromáždil cenné sbírky grafik, mincí, knih, hudebnin a obrazů, včetně světoznámého Tizianova díla Apollo a Marsyas.

Originály listin

Výstava Za chrám, město a vlast II představuje také nejrůznější listiny spjaté s životem a dílem biskupa Karla. Návštěvníci si budou moci prohlédnout papežovu bulu s jeho jmenováním olomouckým biskupem, potvrzení o absolvování salzburské školy či darovací listinu, v níž věnoval biskup svou knihovnu diecézi. 

„Všechny tyto dokumenty jsou nesmírně vzácné, a proto nemohly být celou dobu vystaveny jejich originály, ale jejich faksimile. Od října se však na výstavu opět vrátí vzácné originály,“ slibuje Kindl.

Výstava je uskutečněna jako součást projektu Za chrám, město a vlast, podpořeného z grantového programu Ministerstva kultury České republiky NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020.