AKTUALITA | 28. 4. 2017 Speciální audiovizuální instalace Pavla Mrkuse se stane od 3. května do 2. července volnou součástí výstavy V oplatce jsi všecek tajně. Využije prostorové a významové dispozice gotického ambitu, kterou po vzoru tradičních nástěnných maleb oživí o dynamický obraz a zvuk.

AKTUALITA | 28. 4. 2017

Pavel Mrkus (*1970) pracuje s videem, interaktivními daty, prostorem a zvukem. Vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově a později na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Vladimíra Kopeckého. V letech 2000 až 2004 působil na japonské Toyama City Institute of Glass Art. Svá videa vystavoval na prestižních místech, jako jsou Benátské bienále, Centre Georges Pompidou v Paříži nebo Chelsea Art Museum v New Yorku. Pavel Mrkus společně s Danielem Hanzlíkem založili a vedou nový ateliér Time-based media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Speciální audiovizuální instalace Pavla Mrkuse se stane od 3. května do 2. července volnou součástí výstavy V oplatce jsi všecek tajně, která aktuálně probíhá v Galerii Arcidiecézního muzea Olomouc. Využije prostorové a významové dispozice gotického ambitu, kterou po vzoru tradičních nástěnných maleb oživí o dynamický obraz a zvuk. Instalaci nazvanou R.E.D. zahájí slavnostně ve středu 3. května v 17 hodin v ambitu biskupského Zdíkova paláce sám autor. 


Instalaci, která bude v Ambitu přístupná do 2. 7. 2017, podpořila Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.Z technického hlediska je červená jednou ze tří základních barev současných zobrazovacích technologií, ovšem pro lidské oko je zároveň nejníže viditelnou částí barevného spektra. „Vedle zjevné rituální symboliky se červená barva objevuje také v často protichůdných společenských situacích. Ať již odkazuje jednou k signálním varovným světlům, červenému osvětlení fotokomory, jindy k barvě krve, ornátu, revoluce, červeného vína či třeba pekla nebo červené lucerny, vždy označuje něco mimořádného, vyžadujícího zvláštní pozornost,“ uvedl ke svému dílu Pavel Mrkus. Na významovou mnohovrstevnatost odkazuje také název díla, od prostého označení základní červené barvy, zkratkovitosti zrychleného vnímání informací, formalismu komerčních značek až k šifrám dávných nebo utajených významů.  Instalaci vytvořil Pavel Mrkus speciálně pro gotický Ambit. Tématicky osciluje mezi kulturními paradigmaty křesťanské ikonografie a současné, digitálně utvářené vizuality. Jejím základním motivem jsou červená světelná pole.