AKTUALITA: 11 03 2022 Od 10. března můžete vidět v přerovské městské galerii výstavu mapující dílo jedné z nejvýznamnějších osobností olomoucké umělecké scény – architekta Petra Braunera. Připravena je ze sbírek MUO.

AKTUALITA: 11 03 2022

Galerie města Přerova představuje prostřednictvím zapůjčené sbírky z Muzea umění Olomouc jednu z nejvýznamnějších osobností olomoucké umělecké scény – architekta Petra Braunera, který v současné době žije a pracuje v Přerově.

Jeho profesní kariéra je sice spojena převážně s olomouckým regionem, ačkoliv dílo samotné jeho hranice svým významem výrazně přesahuje.

„Galerie města Přerova proto olomouckou zápůjčku obohatila dalšími výstavními panely, které se primárně zaměří na Braunerovu tvorbu právě pro Přerov,“ řekla vedoucí galerie Lada Galová. Konkrétně budou podle ní k vidění například administrativní budova Levi International před přerovským výstavištěm, soutěžní návrh na Tyršův most, návrh kašny u restaurace Haná, dětské hřiště v ulici Jasínkova, autosalon Suzuki, rodinný dům v Přerově-Újezdci a další.

„Výstava poukáže na to, že funkční i estetické kvality kontinuálně provázejí Braunerovu tvorbu až do současnosti. Jako jeden z mála architektů dokázal přispět kvalitními projekty také k projevům české postmoderny nebo znovu uplatnit principy high-tech architektury v zakázkách po roce 1989. To vše s přístupem, výstižně shrnutým mottem autora: Architektura by však neměla být nudná, neměla by postrádat humor ani poezii,“ říká kurátorka Braunerovy výstavy Klára Jeništová z Muzea umění Olomouc.

Dílčího zhodnocení se architektu Braunerovi dostalo již dříve, a sice ve dvou výstavních projektech Muzea umění, reflektujících olomouckou kulturní scénu druhé poloviny 20. století – Oznámení o Ikarově letu. Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury (1998) a Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989 (2009–2010).

„Na jeho loňskou výstavu tamtéž naváže letošní přerovská prezentace jeho profesní tvorby, ale také jeho uměleckých počinů. Součástí instalace totiž budou v salonku galerie Braunerovy grafiky z jeho autorské sbírky obrázků i veršů Anotace na place,“ přiblížila Galová. K dispozici bude i prodej katalogu k výstavě – Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc.