Tisková zpráva | 30. 1. 2015

Fotografové Štreit, Petrůjová a Kučera fotili rodinu. Výsledek uvidíte v kavárně Amadeus

Tisková zpráva | 30. 1. 2015

Původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce. Tak definuje termín rodina sociologický slovník. Každý však tuto definici může naplnit individuálním a emocionálním obsahem. A právě osobní a osobité umělecké ztvárnění rodinného tématu je hlavní náplní výstavy trojice fotografů v olomoucké galerii Amadeus, která bude zahájena v úterý 3. února. Lucia Petrůjová, Jindřich Štreit a Oldřich Kučera společně vystavují v kavárně Arcidiecézního muzea při příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který v roce 1994 vyhlásila Organizace spojených národů.

Iniciátorkou společné výstavy, která měla premiéru vloni v Ostravě, byla studentka Tvůrčí fotografie na Ostravské univerzitě Lucia Petrůjová, která pracuje v ostravském Centru pro rodinu a sociální péči. „Rodina je obrovská hodnota, nenahraditelná. Dítě narozené z lásky rodičů. Dítě rostoucí k samostatnosti v úctě rodičů. Rodina, kam se rádi vracíme, kde máme své zázemí. Mnohým možná mohou tato slova znít nevěrohodně, protože mají bolestnou zkušenost. O to více je ale důležité rodinu chránit a upozorňovat na její důležitost,“ řekla matka tří dětí s tím, že výstava má být drobným příspěvkem do mozaiky pohledů na toto zásadní téma. Projektu se spolu s Petrůjovou účastní světoznámý dokumentarista Jindřich Štreit a olomoucký fotograf Oldřich Kučera.

Lucia Petrůjová vystaví soubor fotografií o generačních vazbách, sestavený z několika portrétů svých dětí a doplněný historickou fotografií předků. „Jindřich Štreit nezvykle použil techniku barevné fotografie pro dokument ze života jedné česko-slovenské rodiny. A Oldřich Kučera naopak na černobílý materiál zachytil okamžiky ze života vlastní rodiny,“ doplnila kurátorka Štěpánka Bieleszová.

Výstava v kavárně Amadeus Arcidiecézního muzea Olomouc bude zahájena v úterý 3. února v 16 hodin a potrvá do 29. března.

Autoři výstavy:

Jindřich Štreit – dokumentární fotograf, kurátor, pedagog, 43 let ženatý, jedna dcera, žije na Sovinci.

Lucia Petrůjová – studentka oboru Tvůrčí fotografie na Ostravské univerzitě, maminka 3 dětí, vdaná 20 let.

Oldřich Kučera – žijící a pracující v Olomouci, fotografuje již 50 let, ženatý 27 let, otec 5 dětí.