Po stopách přemyslovských Václavů | Divadelní komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea

Po stopách přemyslovských Václavů | Divadelní komentovaná prohlídka Arcidiecézního muzea

Čtyři Václavové, čtyři příběhy, čtyři scénky.

Průvodcem historickými prostorami  muzea byl kurátor Miroslav Kindl a herci divadelního souboru O.LI.V.Y.  Návštěvníky provedli historií téměř pěti staletí, kdy na knížecí stolec a posléze královský trůn usedali velmoži Přemyslova rodu.