AKTUALITA | 15. 6. 2015 Ve čtvrtek 11. června jsme v Muzeu moderního umění zahájili dvě výstavy.

AKTUALITA | 15. 6. 2015

Ve čtvrtek 11. června jsme v Muzeu moderního umění zahájili dvě výstavy. První českou retrospektivu průkopníka polské poválečné abstrakce Alfreda Lenici a druhou část výstavy zakladatele op-artu Victora Vasarelyho, která představuje soubor 33 serigrafií, o jejíž získání usilujeme. Pokud se to podaří, budeme jedinou českou státní institucí s tak početným souborem Vasarelyho prací. V této souvislosti se na Vás, naše návštěvníky a příznivce, obracíme s prosbou o podporu. I přes významnou podporu Ministerstva kultury a Olomouckého kraje nám totiž část potřebných prostředků schází. Proto jsme požádali Spolek přátel Muzea umění, aby náš záměr podpořil vyhlášením veřejné sbírky. Pevně doufáme, že budete ochotni vyjádřit svou sounáležitost s muzeem a současně zdravý patriotismus alespoň drobným příspěvkem.

Jakou měla vernisáž atmosféru, vám přiblíží fotografie Zdeňka Sodomy.