AKTUALITA | 22. 10. 2014 Atraktivitu Kabinetu mincí a medailí zvyšuje architektonicky originálně řešená instalace. Posuďte sami z fotografií Zdeňka Sodomy.

AKTUALITA | 22. 10. 2014 

Bezmála tři sta vzácných mincí a medailí ze sbírek olomouckého arcibiskupství vystavujeme od 12. září v zámecké knihovně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Kabinet mincí a medailí, který se soustředí na mince arcibiskupů a kurfiřtů z Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem, je přitom vůbec první dlouhodobou prezentací bohaté kolekce čítající více než 10 tisíc položek. Atraktivitu výstavy zvyšuje architektonicky originálně řešená instalace. Posuďte sami z fotografií Zdeňka Sodomy.