AKTUALITA | 23. 8. 2021 Lektoři Muzea umění nabídnou školám od září až do prosince šest vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s díly Jana Pamuły, současným středoevropským umění či si položí otázku: co je ještě umění?

AKTUALITA | 23. 8. 2021

Lektoři Muzea umění nabídnou školám od září až do prosince šest vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s díly Jana Pamuły, současným středoevropským umění či si položí otázku: co je ještě umění?

 

Edukační oddělení připravuje rozmanité programy nejen ke stálým expozicím Muzea umění, ale také k sezónním výstavám. Nabídka se tedy v průběhu školního roku pravidelně obměňuje. Animační programy vždy vychází z rámcově vzdělávacích programů pro daný školní stupeň a představují žákům vybraná témata ze světa umění.

Máte i Vy zájem navštívit animační programy edukačního oddělení MUO? Aktuální nabídku naleznete vždy na našich webových stránkách v sekci Vzdělávání.

Všeschny programy MUO se řídí aktuálními protipandemickými nařízeními vlády České republiky.