Edukační oddělení představuje nové programy pro školy

Workshop pro děti Ateliér 6+ v Galerii Muzea moderního umění.
Workshop pro děti Ateliér 6+ v Galerii Muzea moderního umění.

Lektoři MUO nabídnou školám od ledna do března devět vzdělávacích programů. Studenty a žáky seznámí se všemi částmi Arcidiecézního muzea i stálou expozicí Muzea moderního umění Století relativity či první komplexní výstavou polského art brut v Česku. Podívejte se, o čem konkrétní programy budou.

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

03 01 – 29 03  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
Černý David, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

12 03 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest
JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

03 01 – 29 03  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
Černý David, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

12 03 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM

02 01 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, UMĚNÍ RENESANCE A BAROKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Součástí komentované prohlídky je návštěva nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší. Výběrem dalších místností se zaměříme především na výtvarné umění novověku. Postupně tak navštívíme Krvavou pavlač, Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů, Erbovní sál a Jižní křídlo objektu. Uvidíte mimo jiné unikátní obrazovou sbírku a projdete autentické historické interiéry. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Kočár biskupa Troyera

muzeum na hraní

02 01 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky Mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM

02 01 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, UMĚNÍ RENESANCE A BAROKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Součástí komentované prohlídky je návštěva nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší. Výběrem dalších místností se zaměříme především na výtvarné umění novověku. Postupně tak navštívíme Krvavou pavlač, Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů, Erbovní sál a Jižní křídlo objektu. Uvidíte mimo jiné unikátní obrazovou sbírku a projdete autentické historické interiéry. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Kočár biskupa Troyera

muzeum na hraní

02 01 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky Mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera
JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

03 01 – 29 03  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
Černý David, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

12 03 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest
JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

03 01 – 29 03  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os.  (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá  expozice výtvarného umění 20. století

Černý David, Adam, 1993
Černý David, Adam, 1993

Moje tělo uletělo

12 03 – 17 05  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě László Lakner a středoevropská (figurativní) malba se zaměří na tělo a jeho významy v různých kontextech, a to v souvislosti s obrazy Laszló Laknera: jak se tělesně projevujeme a co lze z řeči těla vyčíst, jak se dá s vlastním tělem pracovat a jak jej lze pojímat. Tělesnost a poetika tělesnosti tak budou jedním z klíčových témat nejen výstavy, ale také programu samotného.

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV a RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: László Lakner a středoevropská (figurativní) malba

Švadleny poslouchají Hitlerův projev, 1960, olej na plátně, Szépművészeti Múzeum, Budapest

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM

02 01 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, UMĚNÍ RENESANCE A BAROKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Součástí komentované prohlídky je návštěva nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší. Výběrem dalších místností se zaměříme především na výtvarné umění novověku. Postupně tak navštívíme Krvavou pavlač, Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů, Erbovní sál a Jižní křídlo objektu. Uvidíte mimo jiné unikátní obrazovou sbírku a projdete autentické historické interiéry. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Kočár biskupa Troyera

muzeum na hraní

02 01 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky Mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM

02 01 – 30 06 2024
HISTORIE SVATOVÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ, UMĚNÍ RENESANCE A BAROKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Součástí komentované prohlídky je návštěva nové expozice Zde se nacházíte, která představuje pomocí vybraných děl a multimediálních prvků historii Svatováclavského návrší. Výběrem dalších místností se zaměříme především na výtvarné umění novověku. Postupně tak navštívíme Krvavou pavlač, Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů, Erbovní sál a Jižní křídlo objektu. Uvidíte mimo jiné unikátní obrazovou sbírku a projdete autentické historické interiéry. Program je založena výkladu, dialogu a práci s pracovním listem.

Komentovaná prohlídka vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOŘI: Marek Šobáň (soban@muo.cz), Hana Lamatová (lamatova@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Kočár biskupa Troyera

muzeum na hraní

02 01 – 30 06 2024
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro poslední dva ročníky Mateřské školy

Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci Muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejního pedagoga se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP PV) Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. (Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc)

Fotografie biskupského kočáru z expozice ke slávě a chvále
Kočár biskupa Troyera
Přihlašovací formulář pro školy
Načítání obsahu…
Přihlašovací formulář pro školy
Načítání obsahu…

STOJÍŠ MĚ HODNĚ SIL, NEKLIDE

03 02 – 23 02 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Přístavy neklidu
Přístavy neklidu

Art brut je fenomén, specifická komunikace často do sebe uzavřených lidí, pro něž je výtvarné sdělení jedním z mála účinných způsobů komunikace se sebou samým, ale i s okolním světem. Art brut je fenomén, který je delikátní a přestože jde v těchto případech o autodidakty, možná bychom si mohli troufnout říct, že právě proto se jedná o vrcholnou formu umění. V rámci hodiny a půl se dotkneme příběhů některých z autorů a na prostřednictvím řízené diskuse se pokusíme dobrat k tomu, co je podstatou umění.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Přístavy neklidu. Art brut v Polsku

MŮŽE UMĚNÍ VYPRÁVĚT?

03 01 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro poslední dva ročníky MŠ a 1. stupeň ZŠ

Edukační program nás tentokrát zavede do stálé expozice, kterou tvoří opravdu vybraná společnost uměleckých děl. Čekají na nás obrazy a sochy plné příběhů a inspirace. Prostřednictvím krátkých etud a výtvarných aktivit se budeme učit rozeznávat různé druhy umění. Ukážeme si, jak se dívat na umělecká díla, aby nám neunikl žádný detail. Do objevování krás umění zapojíme nejen oči, ale rovnou všechny smysly. Nově získané vědomosti využijeme při tvorbě vlastního výtvarného artefaktu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@ muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/ os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20.století .

Století relativity – Obrazárna

STOJÍŠ MĚ HODNĚ SIL, NEKLIDE

03 02 – 23 02 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ

Přístavy neklidu
Přístavy neklidu

Art brut je fenomén, specifická komunikace často do sebe uzavřených lidí, pro něž je výtvarné sdělení jedním z mála účinných způsobů komunikace se sebou samým, ale i s okolním světem. Art brut je fenomén, který je delikátní a přestože jde v těchto případech o autodidakty, možná bychom si mohli troufnout říct, že právě proto se jedná o vrcholnou formu umění. V rámci hodiny a půl se dotkneme příběhů některých z autorů a na prostřednictvím řízené diskuse se pokusíme dobrat k tomu, co je podstatou umění.

Program vychází ze vzdělávací oblasti (RVP ZV) Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Přístavy neklidu. Art brut v Polsku

MŮŽE UMĚNÍ VYPRÁVĚT?

03 01 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro poslední dva ročníky MŠ a 1. stupeň ZŠ

Edukační program nás tentokrát zavede do stálé expozice, kterou tvoří opravdu vybraná společnost uměleckých děl. Čekají na nás obrazy a sochy plné příběhů a inspirace. Prostřednictvím krátkých etud a výtvarných aktivit se budeme učit rozeznávat různé druhy umění. Ukážeme si, jak se dívat na umělecká díla, aby nám neunikl žádný detail. Do objevování krás umění zapojíme nejen oči, ale rovnou všechny smysly. Nově získané vědomosti využijeme při tvorbě vlastního výtvarného artefaktu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.
DÉLKA PROGRAMU: 60/90 minut LEKTOR: Denisa Tessenyi (tessenyi@ muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/ os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20.století .

Století relativity – Obrazárna

SNOVÉ ZÁSNUBY

02 10 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ

Předmětem galerijní animace je jeden z nejpůsobivějších barokních obrazů stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc – Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské od Antonína Martina Lublinského. Ukázková interpretace řízená lektorem představí účastníkům programu dvě verze legendy, které se staly námětem obrazu, dále hlavní a vedlejší postavy této monumentální kompozice a atributy světice. Výklad bude inspirací pro expresivní tvorbu žáků, ti se pokusí vytvořit abstraktní variantu části obrazu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675
Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675

SNOVÉ ZÁSNUBY

02 10 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ

Předmětem galerijní animace je jeden z nejpůsobivějších barokních obrazů stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc – Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské od Antonína Martina Lublinského. Ukázková interpretace řízená lektorem představí účastníkům programu dvě verze legendy, které se staly námětem obrazu, dále hlavní a vedlejší postavy této monumentální kompozice a atributy světice. Výklad bude inspirací pro expresivní tvorbu žáků, ti se pokusí vytvořit abstraktní variantu části obrazu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675
Antonín Martin Lublinský: Zasnoubení sv. Kateřiny, 1675

VĚCI Z PŮDY

02 01 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ

Bronzový model středověké podoby Svatováclavského návrší

Na naší muzejní půdě je k vidění celá řada zajímavých předmětů a nejsou to věci obyčejné. S trochu nadsázky můžeme říct, že mají velmi dobrou historickou paměť. Pojďme je společně rozehrát a rozpovídat, ať nám prozradí, jakých dějinných událostí byly svědky, k čemu sloužily, kdo je používal nebo vytvořil. Kdo a proč bubnoval na pravěký buben? S kým to hovoří biskup Zdík na iluminaci Olomouckého kolektáře? Proč není katedrála sv. Václava gotická, i když tak vypadá? Tyto (a možná také úplně jiné) otázky si položíme v rámci výtvarně dramatického programu, jehož smyslem je prožitkovým způsobem zprostředkovat pochopení, poznání a samozřejmě také naučit vnímat hodnotu a krásu vystavených děl.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV) Umění a kultura, Český jazyk a literatura a Člověk a společnost a podporuje rozvoj kompetencí k učení, komunikativních, občanských a pracovních.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

S VIDINOU DRUHÉHO BŘEHU

02 01 – 30 06  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Tentokrát se nebudeme v programu zabývat výtvarným uměním po jeho umělecko-historické stránce, ale využijeme ho jako podnět k úvahám, hrám a diskuzím o věcech obecně lidských, morálních a etických. Dotkneme se mimo jiné otázek po smyslu a hodnotě lidského života, významu oběti či sebeoběti, budeme společně přemítat o lidské touze po nesmrtelnosti, to vše ve vztahu ke kultuře minulosti i současnosti. Nelehká témata lektor žákům a studentům předloží přiměřenou formou prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky. Na závěr programu se uskuteční skupinový diskuzní souboj.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Občanský a společenskovědní základ, Umění a kultura a rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVY: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století + Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

VĚCI Z PŮDY

02 01 – 30 06 2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ

Bronzový model středověké podoby Svatováclavského návrší

Na naší muzejní půdě je k vidění celá řada zajímavých předmětů a nejsou to věci obyčejné. S trochu nadsázky můžeme říct, že mají velmi dobrou historickou paměť. Pojďme je společně rozehrát a rozpovídat, ať nám prozradí, jakých dějinných událostí byly svědky, k čemu sloužily, kdo je používal nebo vytvořil. Kdo a proč bubnoval na pravěký buben? S kým to hovoří biskup Zdík na iluminaci Olomouckého kolektáře? Proč není katedrála sv. Václava gotická, i když tak vypadá? Tyto (a možná také úplně jiné) otázky si položíme v rámci výtvarně dramatického programu, jehož smyslem je prožitkovým způsobem zprostředkovat pochopení, poznání a samozřejmě také naučit vnímat hodnotu a krásu vystavených děl.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV) Umění a kultura, Český jazyk a literatura a Člověk a společnost a podporuje rozvoj kompetencí k učení, komunikativních, občanských a pracovních.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVA: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

S VIDINOU DRUHÉHO BŘEHU

02 01 – 30 06  2024
ANIMAČNÍ PROGRAM pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Tentokrát se nebudeme v programu zabývat výtvarným uměním po jeho umělecko-historické stránce, ale využijeme ho jako podnět k úvahám, hrám a diskuzím o věcech obecně lidských, morálních a etických. Dotkneme se mimo jiné otázek po smyslu a hodnotě lidského života, významu oběti či sebeoběti, budeme společně přemítat o lidské touze po nesmrtelnosti, to vše ve vztahu ke kultuře minulosti i současnosti. Nelehká témata lektor žákům a studentům předloží přiměřenou formou prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky. Na závěr programu se uskuteční skupinový diskuzní souboj.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí (RVP ZV a RVP G) Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Občanský a společenskovědní základ, Umění a kultura a rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální.
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut LEKTOR: Marek Šobáň (soban@muo.cz) VSTUPNÉ: 70 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma) VÝSTAVY: Zde se nacházíte. Svatováclavské návrší v proměnách století + Ke slávě a chvále II. ⌂ Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc