AKTUALITA: 03 01 2023 Lektoři MUO nabídnou školám od ledna do března pět vzdělávacích programů. Studenty a žáky seznámí s architekturou, představí jim příběhy umělců i duchovních, kteří chtěli zkrášlit svatá místa v době komunismu a společně si položí základní otázku: Je to ještě umění?

AKTUALITA: 03 01 2023

Lektoři MUO nabídnou školám od ledna do března pět vzdělávacích programů. Studenty a žáky seznámí s architekturou, představí jim příběhy umělců i duchovních, kteří chtěli zkrášlit svatá místa v době komunismu a společně si položí základní otázku: Je to ještě umění?

Edukační oddělení připravuje rozmanité programy nejen ke stálým expozicím Muzea umění, ale také k sezónním výstavám. Nabídka se tedy v průběhu školního roku pravidelně obměňuje. Animační programy vždy vychází z rámcově vzdělávacích programů pro daný školní stupeň a představují žákům vybraná témata ze světa umění.

Máte i Vy zájem navštívit animační programy edukačního oddělení MUO? Aktuální nabídku naleznete vždy na našich webových stránkách v sekci Vzdělávání.