AKTUALITA | 25. 1. 2022 Lektoři Muzea umění nabídnou školám od února až do června čtyři vzdělávací programy. Studenti a žáci se seznámí s díly Petra Zlamala, starých mistrů, poznají střední Evropu skrze krajinomalbu a položí si základní otázku: Je to ještě umění?

AKTUALITA | 25. 1. 2022

Lektoři Muzea umění nabídnou školám od února až do června čtyři vzdělávací programy. Studenti a žáci se seznámí s díly Petra Zlamala, starých mistrů, poznají střední Evropu skrze krajinomalbu a položí si základní otázku: Je to ještě umění?

 

Edukační oddělení připravuje rozmanité programy nejen ke stálým expozicím Muzea umění, ale také k sezónním výstavám. Nabídka se tedy v průběhu školního roku pravidelně obměňuje. Animační programy vždy vychází z rámcově vzdělávacích programů pro daný školní stupeň a představují žákům vybraná témata ze světa umění.

Máte i Vy zájem navštívit animační programy edukačního oddělení MUO? Aktuální nabídku naleznete vždy na našich webových stránkách v sekci Vzdělávání.

Všechny programy MUO se řídí aktuálními protipandemickými nařízeními vlády České republiky.