AKTUALITA | 9. 9. 2020 Lektoři Muzea umění nabídnou školám od října až do prosince jedenáct vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s Jiřím Kolářem, Olomoucí a krajinou, která ji obklopuje či si položí otázku: co je ještě umění?

AKTUALITA |  9. 9. 2020

Lektoři Muzea umění nabídnou školám od října až do prosince jedenáct vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s Jiřím Kolářem, Olomoucí a krajinou, která ji obklopuje či si položí otázku: co je ještě umění?

Edukační oddělení připravuje rozmanité programy nejen ke stálým expozicím Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea, ale také k sezónním výstavám. Nabídka se tedy v průběhu školního roku pravidelně obměňuje. Animační programy vždy vychází z rámcově vzdělávacích programů pro daný školní stupeň a představují žákům vybraná témata ze světa umění.

Máte i Vy zájem navštívit animační programy edukačního oddělení MUO? Aktuální nabídku naleznete vždy na našich webových stránkách v sekci Vzdělávání.