AKTUALITA | 19. 12. 2019 Lektoři Muzea umění nabídnou školám od ledna do března devět vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s grafikou ze sbírek MUO i s interpretací uměleckého díla skrze jedinečnou výstavu Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96.

AKTUALITA | 19. 12. 2019

Lektoři Muzea umění nabídnou školám od ledna do března devět vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s grafikou ze sbírek MUO i s interpretací uměleckého díla skrze jedinečnou výstavu Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96. Chybět nebudou ale ani traddiční programy ve stálých expozicích Muzea umění – Sklepem, sálem, podkrovím… či Je to ještě umění?

 

Edukační oddělení připravuje rozmanité programy nejen ke stálým expozicím Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea, ale také k sezónním výstavám. Nabídka se tedy v průběhu školního roku pravidelně obměňuje. Animační programy vždy vychází z rámcově vzdělávacích programů pro daný školní stupeň a představují žákům vybraná témata ze světa umění.

Máte i Vy zájem navštívit animační programy edukačního oddělení MUO? Aktuální nabídku naleznete vždy na našich webových stránkách v sekci Vzdělávání.