AKTUALITA | 28. 8. 2019 Lektoři Muzea umění nabídnou školám od září až do prosince dvanáct vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna, grafikou ze sbírek MUO i Václavem Ciglerem.

AKTUALITA | 28. 8. 2019

Lektoři Muzea umění nabídnou školám od září až do prosince dvanáct vzdělávacích programů. Studenti a žáci se seznámí s biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna, grafikou ze sbírek MUO i Václavem Ciglerem.

 

Edukační oddělení připravuje rozmanité programy nejen ke stálým expozicím Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea, ale také k sezónním výstavám. Nabídka se tedy v průběhu školního roku pravidelně obměňuje. Animační programy vždy vychází z rámcově vzdělávacích programů pro daný školní stupeň a představují žákům vybraná témata ze světa umění.

Máte i Vy zájem navštívit animační programy edukačního oddělení MUO? Aktuální nabídku naleznete vždy na našich webových stránkách v sekci Vzdělávání.