AKTUALITA | 9. 10. 2019 Již druhým rokem jsou zapojeni lektoři MUO do výuky muzejních edukátorů zajišťované Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně. V Arcidiecézním muzeu se s jejich prací v uplynulých dnech seznámilo na patnáct edukátorů z celé republiky.

AKTUALITA | 9. 10. 2019

Patnáct muzejních edukátorů z celé České republiky se v pondělí a v úterý vzdělávalo v Arcidiecézním muzeu. Pod dohledem lektorů MUO se zde totiž již po druhé konal Kurz muzejního edukátora zajišťovaný Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně.

„Pro nás to znamená především potvrzení stálé kvality galerijní edukace v Muzeu umění. Stále máme co nabídnout studentům a začínajícím kolegům z praxe. Čerpáme z mnohaleté tradice fungování edukačního oddělení, z osobitosti jednotlivých edukátorů, z mimořádných podmínek, které nám byly kdysi dány. Ale je to také závazek do budoucna, měli bychom rozvíjet především to, co se nám léta daří – netradičními a promyšlenými formami zprostředkovávat výtvarné umění návštěvníkům všech věkových kategorií,“ říká vedoucí edukačního oddělení MUO Marek Šobáň.

Během pondělí účastníky seznámila s problematikou tvorby vzdělávací strategie muzea doc. Petra Šobáňová z Katedry Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc. Úterý ale už bylo celé v gesci edukátorů Muzea umění Olomouc. Samotná výuka měla dvě části teoretickou a praktickou. Nejprve se začínající edukátoři seznámili s činností edukačního oddělení formou krátké přednášky. „Probírala se i teoretická východiska uplatňovaná v přípravě a realizaci vzdělávacích a doprovodných programů,“ připomíná Šobáň.

Poté následovala ukázka edukačního programu ke stálé expozici AMO Ke slávě a chvále II a následně lektorka MUO Hana Lamatová prezentovala edukační programy k aktuální výstavě Za chrám, město a vlast. 

„Účastníci výuky si v roli žáků a studentů prakticky vyzkoušeli jeden celý program a vybrané etudy z programů dalších,“ dodává Marek Šobáň.

Více o programech edukčního oddělení MUO ZDE.