AKTUALITA | 8. 1. 2018 V lednu, únoru a březnu se lektoři edukačního oddělení MUO zaměří během programů pro školy na dobu a slavnosti císařského dvora Leopolda I., připomenou stálou expozici Ke slávě a chvále. Žáky také provedou dílem Jozefa Jankoviče anebo jim představí fenomén sdíleného bydlení.

AKTUALITA | 8. 1. 2018

Kontakty na lektory:
Muzeum moderního umění:
David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@muo.cz 
Terezie Čermáková | 585 514 299 | cermakova@muo.cz
Lenka Trantírková | 585 514 213| trantirkova@muo.cz

Arcidiecézní muzeum Olomouc:
Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@muo.cz 
Marek Šobáň| 585 514 174 | soban@muo.cz

V lednu, únoru a březnu nabídne Muzeum umění školám nové programy edukačního oddělení. Lektoři ukáží žákům a studentům pompéznost barokního dvora císaře Leopolda I. i rozmanitost v dílech nedávno zesnulé hvězdy slovenského umění Jozefa Jankoviče.

Koně v piškotech

od 25. ledna bude v Arcidiecézním muzeu nová výstava – Koně v piškotech. Ta je zaměřena na velkolepé slavnosti na císařském dvoře Leopolda I., a to včetně nákladného koňského baletu. Tuto výstavu doprovodí lektoři edukačního oddělení hned čtyřmi programy.

Hop a skok!

Děti si společně s lektorem vytvoří a osedlají několik koníků, aby mohly nacvičit choreografii koňského baletu. Zjistí, jak historické oslavy probíhaly, či kdo se jich účastnil.

Krok, klus, cval, trysk!

Žáci se během programu dozvědí, jakým způsobem se vyvíjelo zachycování pohybu. Sami si rozpohybují koně pomocí netradiční optické hry. Jejich roztančení koně se tak stanou součástí slavností na dvoře císaře Leopolda I.

Barokní spektákl

Jak probíhaly slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. a jak vypadá moderní divadelní instituce, jako je Moravské divadlo? To žáci zjistí v animačním programu Barokní spektákl. Najdou  mnoho společného mezi minulostí a přítomností a letmo si tak ozřejmí vývoj divadla. Dramatickými etudami a dobovými kostýmy oživí pomyslné barokní jeviště. Program bude probíhat v Moravském divadle v Olomouci. 

Chceš-li zachovat mír, oslavuj!

Studenti se seznámí s tématem výstavy skrze divadelní hry, operetní árie, koňské balety a spektakulární slavnosti na císařských dvorech ve Vídni a v Paříži. Již tehdy fungovala panovnická propaganda a souboje se nevedly pouze se zbraněmi, ale také na prknech, pro která se vžilo přízvisko, že znamenají svět. Prohlídka bude vedena lektorkou a budou při ní využívány tablety.

Ke slávě a chvále

Školy, které se svými žáky zamíří do Arcidiecézního muzea, se mohou těšit i na dva programy ve stálé expozici Ke slávě a chvále, která mapuje tisíc let duchovní kultury na Moravě.

Petrův….a jiné 

Žáci si s lektorem projdou Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů a barokní umění v Martově a Jupiterově sále. Před vybranými obrazy, sochami a předměty uměleckého řemesla si představí příběh jedné důležité biblické postavy, poznájí její atribut.

Sklepem, sálem, podkrovím…

Komentovaná prohlídka představí žákům a studentům historii celého areálu, dále několik osobností evropského významu, jejichž život byl s Olomoucí osudově spjat.

Jozef Jankovič | Plynutí času

Bohatý program pro školy si lektoři edukačního oddělení připravili i v Muzeu moderního umění. U výstavy Jozef Jankovič | Plynutí času jde hned o tři animační programy.

Chaos a řád

V zážitkovém programu si děti prožijí chaos i řád prostřednictvím pohybových a výtvarných etud ve vyznačeném galerijním prostoru a dozvědí se, co je to reliéf. Společně oživí a rozveselí panáčky, kteří se na reliéfech nacházejí, a najdou pro ně místo v připraveném velkém formátu.

Proměna

Co se skrývá uvnitř soch? Jak prostředí ovlivňuje vzhled a proč se nám nějaká bytost líbí, nebo nelíbí? I na tyto otázky budou žáci s lektorem hledat odpovědi v galerijní animaci zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí. 

Posviť si a ohni tělo

K vyznění výstavy přispívá speciální nasvícení výstavy, které bude jedním z několika východisek k animačnímu programu, jenž bude tentokrát více než jindy zaměřen zážitkově. A to především aktivitami, které v celé své škále budou maximálně využívat aktivní zóny v expozici. Součástí programu bude také výtvarná intervence, tedy tvůrčí reakce jednotlivých účastníků na vystavená díla.

Bydlet společně | České kolektivní domy a jejich proměny v čase

Dva animační programy budou zaměřeny také na architekturu, přesněji řečeno na fenomén kolektivních domů, který řeší výstava Bydlet společně | České kolektivní domy a jejich proměny v čase.

Malí architekti

Jak vypadá náš domov a jak dobře ho známe? Jak pracuje architekt či projektant? Co znamená dispozice bytu? Během galerijní animace se žáci naučí pracovat s redukovaným architektonickým plánem a seznámí se s novými pojmy, které se vážou k fenoménu bydlení. Vytvoří společný dům pro celou svou třídu.

Architektem na zkoušku

Jak architektura formuje svět, ve kterém žijeme? Studenti si vyzkouší modelovou práci architekta ve velkém i menším měřítku a budou se zamýšlet nad otázkami sdílení a vzájemné kooperace.