AKTUALITA | 3. 4. 2018 V dubnu, květnu a červnu se lektoři edukačního oddělení MUO zaměří během programů pro školy na fenomén polské abstrakce, připomenou stálé expozice Ke slávě a chvále i Století relativity. Žáky také provedou dílem olomoucké kreslířky Inge Koskové.

AKTUALITA | 3. 4. 2018

Kontakty na lektory:
Muzeum moderního umění:
David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@muo.cz 
Terezie Čermáková | 585 514 299 | cermakova@muo.cz
Lenka Trantírková | 585 514 213| trantirkova@muo.cz

Arcidiecézní muzeum Olomouc:
Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@muo.cz 
Marek Šobáň| 585 514 174 | soban@muo.cz

V dubnu, květnu a červnu se lektoři edukačního oddělení MUO zaměří během programů pro školy na fenomén polské abstrakce, připomenou stálé expozice Ke slávě a chvále i Století relativity.  Žáky také provedou dílem olomoucké kreslířky Inge Koskové.

Koně v piškotech

Do 13. dubna bude v Arcidiecézním muzeu výstava – Koně v piškotech. Ta je zaměřena na velkolepé slavnosti na císařském dvoře Leopolda I., a to včetně nákladného koňského baletu. Tuto výstavu doprovází lektoři edukačního oddělení hned čtyřmi programy.

Hop a skok!

Děti si společně s lektorem vytvoří a osedlají několik koníků, aby mohly nacvičit choreografii koňského baletu. Zjistí, jak historické oslavy probíhaly, či kdo se jich účastnil.

Krok, klus, cval, trysk!

Žáci se během programu dozvědí, jakým způsobem se vyvíjelo zachycování pohybu. Sami si rozpohybují koně pomocí netradiční optické hry. Jejich roztančení koně se tak stanou součástí slavností na dvoře císaře Leopolda I.

Barokní spektákl

S žáky se společně zaměříme na to, jak probíhaly slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. Najdeme mnoho společného mezi minulostí a přítomností. Dramatickými etudami a vlastními návrhy kostýmů oživíme pomyslné barokní jeviště a zaměříme se také na koňský balet.

Chceš-li zachovat mír, oslavuj!

Studenti se seznámí s tématem výstavy skrze divadelní hry, operetní árie, koňské balety a spektakulární slavnosti na císařských dvorech ve Vídni a v Paříži. Již tehdy fungovala panovnická propaganda a souboje se nevedly pouze se zbraněmi, ale také na prknech, pro která se vžilo přízvisko, že znamenají svět. Prohlídka bude vedena lektorkou a budou při ní využívány tablety.

Ke slávě a chvále

Školy, které se svými žáky zamíří do Arcidiecézního muzea, se mohou těšit i na tři programy ve stálé expozici Ke slávě a chvále, která mapuje tisíc let duchovní kultury na Moravě.

Petrův….a jiné 

Žáci si s lektorem projdou Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů a barokní umění v Martově a Jupiterově sále. Před vybranými obrazy, sochami a předměty uměleckého řemesla si představí příběh jedné důležité biblické postavy, poznají její atribut.

Sklepem, sálem, podkrovím…

Komentovaná prohlídka představí žákům historii celého areálu, dále několik osobností evropského významu, jejichž život byl s Olomoucí osudově spjat.

Muzeum na hraní

Interaktivní komentovaná prohlídka představí nejmenším dětem instituci muzea umění a seznámí je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými díly. Pod vedením muzejních pedagogů, kteří mají praktické zkušenosti s uvedenou věkovou skupinou dětí, se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.

Století relativity

Bohatý program pro školy si lektoři edukačního oddělení připravili i v Muzeu moderního umění. U stálé expozice Století relativity jde hned o dva animační programy.

Dům plný umění

Tento program představí mladším dětem instituci muzea umění. Prostřednictvím tvořivých a dramatických etud jim prozradí, co vše takový Dům umění ukrývá a také se naučí vysvětlit pojmy jako portrét, zátiší nebo reliéf. Program je připraven ve dvou variantách – pro MŠ a 1. třídu ZŠ v délce 60 minut a pro 1. stupeň ZŠ od 2. třídy v délce 90 minut.

Je to ještě umění

Animační program se snaží odpovědět na provokativní otázku: Je to ještě umění? Studenti spolu s lektorem podniknou cestu od postmoderny zpět ke konceptuálnímu umění a happeningu a budou se snažit odpovědět na otázku – Je to ještě umění? A co je umění? Program bude zakončen akcí ve veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.

Inge Kosková | Kresby

Dva animační programy budou zaměřeny také na kresbu, přesněji řečeno na díla jedné z nejlepších současných kreslířek, olomoucké autorky Inge Koskové. 

Kresebná rozcvička

Lektoři představí dětem si médium kresby. Žáci si pak vyzkouší rozmanité kresebné prostředky a v dílech olomoucké umělkyně budeme hledat skryté příběhy i osobní asociace. V závěru animačního programu žáci vytvoří společnou figurální kresbu.

Čárymáry

Dá se výtvarně ztvárnit hudba? A je možné kresebně zachytit vnitřní vyzařování krajiny či člověka? Odpovědi na tyto otázky si v rámci galerijní animace budou studenti klást nejen v expozici před kresbami Inge Koskové, ale také v ateliéru s tužkou v ruce nad čistým archem papíru.

Abstrakce.PL

Hned tři programy doprovodí velkolepou výstavu Muzea moderního umění Abstrakce.PL. Ta poprvé přivede do Česka komplexní přehlídku polské poválečné abstrakce.

Souznění kontrastů

Které barvy k sobě mají blízko? A co znamená slovo kontrast? Nejen o barevném souznění si budou naši lektoři s dětmi povídat. Inspirací tohoto programu je tvorba umělců polské abstrakce. Děti se hravou formou seznámí s teorií barev a vyzkouší si jejich míchání.

A jako abstrakce

Žáci si vyzkouší, co se pod pojmem abstrakce ukrývá. Budou objevovat základní principy abstrahování, prozkoumají přesná pravidla geometrických přístupů i svéráznost gestické malby.

 „Abstrakce je mrtvá“

Ač se to nemusí laikovi na první pohled zdát, je abstraktní umění velmi rozmanité. Liší se naturelem jednotlivých autorů a jejich přístupem. Animační program, během něhož budou studenti hledat svůj vlastní abstraktní svět, odtajní i druhou část citátu, který jsme použili pro název tohoto programu.