AKTUALITA: 23 02 2023 V pořadí pátá kniha a pátá ikona olomoucké fotografie, společný projekt Muzea umění a Vydavatelství Univerzity Palackého vám nově představí fotografku Blanku Lamrovou.
Blanka Lamrová (*1949)

Fotografická dokumentaristka se sociálně emancipovaným přístupem a důrazem na autenticitu. Ve svých fotografických počátcích nacházela inspiraci u Josefa Sudka, Františka Drtikola či Jindřicha Štreita. Do pozornosti fotografického světa pronikla v 70. letech minulého století, kdy pravidelně vystavovala v prostorách Staroměstské radnice na přehlídkách Ženy za kamerou, které se z dnešní perspektivy jeví jako genderově mimořádně emancipační akce. Před revolucí se pohybovala rovněž v šedé, neoficiální zóně. Při zachycování osudů východoněmeckých emigrantů, kteří se chtěli dostat na Západ, se potkala např. s dvorním fotografem Václava Havla Tomki Němcem či Herbertem Slavíkem. Většinu profesního života zasvětila fotografování pro Národní galerii v Praze.

AKTUALITA: 23 02 2023

Dítě v omšelém kabátku zakusující se do suchého rohlíku před oprýskanou budovou. Příznačnější fotografii na obálku knihy snímků Blanky Lamrové, rodačky z Litovle a dlouholeté fotografky Národní galerie v Praze, vybrat nešlo. Její autentickou tvorbu s důrazem na zachycení reality lidí na okraji společnosti, dětí, seniorů či Romů představuje Muzeum umění Olomouc (MUO) a Vydavatelství Univerzity Palackého (VUP) v další knize z úspěšné edice Olomoučtí fotografové.

Blanka Lamrová se řadí se do proudu českých fotografických dokumentaristek s humanistickým a sociálně emancipovaným přístupem. „Ve všech jejích fotografiích je nejčastějším námětem člověk a jeho vztah k okolí či k dalším lidem na pozadí dobových podmínek a událostí. Jako vnímavá pozorovatelka života kolem sebe si Blanka Lamrová zakládá na maximální možné autenticitě a síle okamžiku,“ říká editorka knihy a kurátorka MUO Štěpánka Bieleszová.

Lamrová ve své tvorbě neuznává aranžování, manipulaci s fotografovanými modely a objekty, nepoužívá umělé osvětlení či blesk. Zachycuje svět bez příkras. Tematicky se v její tvorbě výrazně propisují například cesty vlakem a normalizační atmosféra zrcadlící se ve výrazech ztrápených cestujících. V portrétech lidí z ulice si všímá zajímavých postaviček, především dětí a starých lidí, tedy dvou krajních pólů lidské existence. Dokumentovala také folklórní festivaly, hnutí hippies či romskou komunitu. Zajímá ji rovněž ztráta genia loci měst – zachycovala rozpad těžebním průmyslem poznamenaného Kladna, v odrazech kaluží pak chátrající Prahu 80. let.

„Jsem rád, že se nám s Muzeem umění Olomouc daří pokračovat v této edici a vzdávat hold práci fotografů z našeho regionu. Díky Blance Lamrové máme v edici první představitelku ženské fotografické školy a zároveň se s ní vracíme k dokumentárnímu pojetí fotografie. Edice Olomoučtí fotografové svou uceleností představuje výrazný počin v oblasti fotografických publikací a těšíme se na další svazky,“ přislíbil rozvoj edice ředitel VUP Aleš Prstek.

Kniha fotografií Blanky Lamrové je dostupná na e-shopu VUP a u dobrých knihkupců.

Edici Olomoučtí fotografové připravuje Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého. Série, která představuje mezinárodně významné fotografy spjaté s olomouckým regionem, si vysloužila např. Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury či ocenění na zahraniční scéně. Dosud v ní vyšly knihy mapující dílo Miloslava Stibora, Petra ZatloukalaKarla KašpaříkaMichala Kalhouse.

Publikace snímků Blanky Lamrové vychází díky podpoře Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje.